ارتباط با ما

لطفا پیشنهاد ها و انتقاد های خود و همچنین در صورت مغایرت آدرسها ، شماره تلفن ها ، یا ایراداتی درنوشتار بیماریها و گیاهان دارویی لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید ، تا نسبت به تصحیح آن اقدام کنیم .

 

marizkhone@gmail.com

ارتباط با تحریریه :(تلگرام)

+۹۸ ۹۰۳ ۴۷۸ ۰۶۹۴

Telegram.me/Marizkhone_Team

————————————–

کانال مریض خونه :

https://telegram.me/marizkhone