ارتباط با ما

در صورت مغایرت آدرسها ، شماره تلفن ها ، یا ایراداتی در بیماریها و گیاهان دارویی لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید ، تا نسبت به تصحیح آن اقدام کنیم .

 

marizkhone.group@yahoo.com