بازدید این صفحه: 10349

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی /Arta Hospital-Ardebil/Bimarestan Arta-Ardebil

آدرس : استان اردبيل ، شهرستان اردبيل ، خيابان سي متري ، بيمارستان خصوصي آرتا

بیمارستان فاقد سایت معتبر میباشد

 

تلفن: (۸)-۳۳۳۵۲۴۴-۰۴۵۱

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

بیمه های طرف قرار داد:

 

بیمه های طرف قرار داد بیمارستان ارتا-بیمارستان ارتا-بیمه ی اینده سازان بیمارستان ارتا

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

توضیحات :

بیمارستان آرتا وابسته به بخش خصوصی می باشد

 

تخصصهاي موجود:

داخلي – جراحي – زنان و زايمان – كودكان وCCU  وICU

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بیمارستان ارتا

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال ۱۳۷۲با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۶۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی، جراحی ، کودکان ، CCU

راه‌اندازي سيستم HIS در بيمارستان خصوصي آرتا اردبيل
سيستم اطلاعات مديريت بيمارستاني(HIS) در فروردين ماه ۱۳۹۲ در بيمارستان آرتا نصب و راه‌اندازي گرديد.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

اخبار بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

 

بیمارستان ارتا اردبیل خصوصی -اطلاعات بیمارستان ارتا-ارتا-تلفن بیمارستان ارتا

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

 

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان خصوصی آرتا در خصوص اجرای طرح تحول سلامت

دکتر پورفرضی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل امروز از بیمارستان خصوصی آرتا در اردبیل بازدید و از نزدیک به بررسی نحوه ارائه خدمت در این بیمارستان در قالب طرح تحول سلامت پرداخت.

دکتر پورفرضی که در این بازدید به همراه رئیس و اعضاء سازمان نظام پزشکی و اعضاء ستاد تحول نظام سلامت به بیمارستان آرتا مراجعه کرده بود در دیدار با بیماران بستری به بررسی رضایتمندی مراجعین پرداخت.

وی در حاشیه بازدید از این بیمارستان به خبرنگار وب دا گفت: خوشبختانه بیماران بستری از نحوه ارائه خدمت در این بیمارستان رضایتمندی کامل داشتند و از ارائه خدمات و نحوه اعمال صورت حساب براساس مقررات و ضوابط طرح تحول سلامت اظهار رضایت کردند.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بررسی نتايج لاپاروسکوپيک کله سيستکتومی در بيمارستان های آرتا و سبلان شهر اردبيل در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

نویسندگان:هرمز عظيمی * ، شعله خادم عباسی

چکیده ی مقاله

زمينه و هدف: اولين جراحی کله سيستکتومی به روش لاپاروسکوپی در سال ۱۹۸۵ انجام شد و در حال حاضر بيش از ۹۰% جراحيهای کله سيستکتومی در کشورهای پيشرفته به روش لاپاروسکوپيک انجام می شود. اين روش يکی از شايعترين جراحی های الکتيو محسوب می شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسی اولين گروه بيماران تحت لاپاروسکوپيک کله سيستکتومی در استان اردبيل در دو بيمارستان آرتا و سبلان که توسط يک جراح تحت عمل قرار گرفته اند، می باشد تا فراوانی و نوع عوارض ايجاد شده بعد از عمل در اين روش و ميزان تبديل به جراحی باز مورد بررسی قرار گيرد.
روش کار: در اين مطالعه که به روش توصيفی – تحليلی صورت گرفت، ۲۰۰ بيمار (۱۷۶ نفر زن و ۲۴ نفر مرد) که با تشخيص قطعی کله سيستيت (سنگ کيسه صفرای علامتدار) از مهر ماه ۱۳۸۵ تا اول سال ۱۳۸۸ تحت عمل لاپاروسکوپيک کله سيستکتومی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند و اطلاعات به وسيله پرسشنامه (تا ۶ ماه بعد از جراحی) جمع آوری شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون مجذور کای صورت گرفت و ۰۵/۰ > P به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۶/۴۴ سال بود. در تشخيص های نهايی، ۱۶۸ نفر (۸۴%) کله سيستيت مزمن و ۳۲ نفر (۱۶%) کله سيستيت حاد داشتند. فقط ۸ نفر (۴%) تبديل به جراحی باز شد. هشت مورد (۴%) دچار عوارض ارگانيک شدند که شامل: ۴ مورد (۲%) ايکتر بعد عمل، ۱ مورد (۵/۰%) تب بعد از عمل، يک مورد (۵/۰%) ليک صفراوی، يک مورد (۵/۰%) نشت مختصر مواد خونابه ای از محل عمل و يک مورد (۵/۰%) مربوط به افزايش آنزيم های کبدی بدون علائم ديگر بود. از ميان عوامل خطر تبديل به جراحی باز، بين کله سيستيت حاد و جنسيت مرد با تبديل به جراحی باز ارتباط معنی دار ديده شد. در مورد ميزان رضايتمندی بعد از عمل، ۵/۸۹% رضايت کامل، ۵/۲% نارضايتی کامل و ۸% نارضايتی نسبی داشتند. هيچ مورد مرگ و مير ديده نشد.
نتيجه گيری: کله سيستکتومی لاپاراسکوپيک بعنوان روش انتخابی و استاندارد درمان سنگ های کيسه صفرا دارای مزايای بسيار بالايی می باشد ولی در کنار آن يک سری عوارض وجود داشته که اکثريت اين عوارض با درمان طبی و بدون نياز به جراحی قابل درمان و کنترل می باشد در ضمن در تبديل کله سيستکتومی لاپاراسکوپيک به جراحی باز عواملی مرتبط بوده مانند جنسيت مذکر، کله سيستکتومی حاد و تبحر و مهارت جراح که با کنترل اين عوامل در حد امکان می توان تبديل به جراحی باز را بيش از پيش کاهش داد.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
بيمارستان آرتا-اردبيل(خصوصي)

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

بیمارستان ارتا-اردبیل-خصوصی

 

فروش طرح گلدوزی
  1. پینگ: لیست بیمارستان های خصوصی استان اردبیل - مریض خونهمریض خونه

  2. پینگ: لیست بیمارستان های خصوصی اردبیل - مریض خونهمریض خونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *