بازدید این صفحه: 334

مراقبت هاى تغذيه اى در دوران پيش از باردارى

مراقبت هاى تغذيه اى در دوران پيش از باردارى

تغذيه در دوران قبل از باردارى تأثير زيادى بر روند باردارى دارد. به طورى كه تغذيه نامناسب در دوران بلوغ و حتى كودكى مى تواند رشد و نمو را تحت تأثير قرار دهد و با توقف رشد قدى و يا رشد محوطه لگن در دختران موجب محدود شدن فضاى لگن شود. رژيم لاغرى طولانى مدت مى تواند موجب آمنوره شده و در نهايت شانس بارورى را كاهش دهد. همچنين كمبود مواد مغذى در دوران قبل از باردارى مى تواند موجب كاهش ذخاير مواد مغذى شده و بر روى عملكرد فرآيندهاى فيزيولوژيك و بيوشيميايى مؤثر در بارورى تأثير منفى برجاى گذارد. ميزان ذخاير چربى بدن خانم قبل از باردارى به طور موثرى بر قابليت بارورى تأثير دارد. به طورى كه افراد با ذخاير چربى كمتر از ۱۷ % اغلب قاعدگى ندارند و آن هايى كه چربى بدنشان كمتر از ۲۲ % است، با اختلال در تخمك گذارى مواجه اند.  كاهش ذخاير چربى را معمولاً در زنانى كه تمرينات ورزشى بيش از حد و غيراصولى انجام داده و يا مى دهند و يا رژيم هاى لاغرى شديد و متعدد داشته اند مى توان ديد. همچنين افرادى كه با اختلالات خوردن نظير بوليميا (بى اشتهايى عصبى) مواجه اند در زمره كاهش ذخاير چربى قرار مى گيرند. عليرغم آن چه گفته شد، خوشبختانه تحقيقات نشان داده است كه اصلاح رژيم غذايى مى تواند از اختلالات تخمك گذارى كاسته و بارورى را بهبود بخشد.
در هر دو جنس مؤنث و مذكر اشاره D از ديگر اختلالات تغذيه اى كه موجب كاهش بارورى میشود  می توان به كمبود ويتامين و به دنبال آن جذب كلسيم در مردان موجب تقويت فرايند اسپرماتوژنز؛ افزايش تحرك D كرد. در واقع جذب مناسب ويتامين اسپرم؛ و تشديد واكنشهاى آكروزوم میشود.(آكروزوم منطقه اى از اسپرم است كه در هضم لايه هاى بيرونى تخمك موثر است. )  سطوح پايين مس و روى، نيز تأثير منفى بر تكامل تخمك میگذارد.

از سوى ديگر وجود اضافه وزن (وزن بيش از ۱۲۰ درصد وزن ايده آل) در زنان به دليل تغيير در نسبت تستوسترون به استروژن و اختلال در تخمك گذارى، مى تواند موجب بروز مشكلات بارورى شود. در زنان چاق، احتمال وقوع ديابت تشخيص داده نشده قبل از باردارى، اختلال تحمل گلوكز و ديابت باردارى موجب شيوع بيشتر ناهنجارى هاى مادرزادى جنين مى شود؛ بنابراين كنترل وزن قبل از باردارى مى تواند از ميزان خطر ابتلا به ناهنجارى هاى هنگام تولد بكاهد. رژيم غذايى سالم و غنى از آنتى اكسيدان و برنامه ورزشى مناسب براى آماده شدن زنان براى باردارى مطلوب كمك مى كند. در مردان نيز افزايش توده بدنى با كاهش سطح تستوسترون سرم و كاهش ميزان بارورى همراه است. استرهاى فتالات و ساير توليدات صنعتى به عنوان ،(PBBS) از سموم محيطى نظير ديوكسين ها، بى فنيل اى پلى برومينه مواد تأثيرگذار بر بارورى ذكر شده است. تعداد زيادى از اين مولكول ها از نظر ساختمان مشابه مولكول تستوسترون و مولكول استروژن هستند و هنگامى كه در مسيرهاى بيوشيميايى شركت مى كنند، به نام تخريب كننده هاى درون ريز خوانده مى شوند. اجتناب از مصرف دخانيات نظير توتون، و تنباكو و نوشيدن الكل و استفاده از يك رژيم غذايى مطلوب حاوى روى؛ اسيدفوليك؛ و آنتى اكسيدان ها، موجب افزايش سلامت اسپرم در مردان مى شود.
با توجه به عوامل خطرزا (جدول ۲) خانم ها قبل از باردار شدن براى حصول اطمينان از سلامت و آمادگى كامل جسمانى و مشاوره، بايد به مراكز بهداشتى درمانى و پزشك خانواده مراجعه نمايند. اين مراقب تنها با هدف شناسايى خانم هاى باردار مبتلا به سوءتغذيه (کم وزن، اضافه وزن يا چاق) و رفع مشكل تغذيه اى و رساندن آنان به محدوده نمايه توده بدنى طبيعى و آماده كردن آ نها براى داشتن يك باردارى ايمن و بدون خطر صورت می پذیرد.

 

فروش طرح گلدوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *