بازدید این صفحه: 154768
لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش1)

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش ۲)

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش ۲)

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش ۲)

دندانپزشکی:

 

تشخيص دندانپزشكي ۰۰۰۰۰۰۱۲ دندانپزشك
لابراتوار پاسارگاد ۰۰۰۰۰۰۵۱ دندانپزشك
تشخیص اطفال دندانپزشکی ۰۰۰۰۰۰۴۴ دندانپزشك
دكتر اسماعيل اصفهاني ۰۰۰۴۶۶۸۰ دندانپزشك
دكتر افسانه مختاري ۰۰۰۷۶۲۳۹ دندانپزشك
دكتر بابك افشاريان ۰۰۰۴۶۵۶۱ دندانپزشك
دكتر بتول خمسه لي ۰۰۰۵۶۵۴۳ دندانپزشك
دكتر بهروز جهان تيغي ۰۰۰۷۴۲۷۷ دندانپزشك
دكتر بيتا جلالي ۰۰۰۶۹۴۳۳ دندانپزشك
دكتر پروين سليمان فلاح ۰۰۰۶۹۷۸۵ دندانپزشك
دكتر پونه كريم زاده كارنما ۰۰۰۸۶۲۵۲ دندانپزشك
دكتر حميدرضا افلاطونيان ۰۰۰۲۲۲۹۱ دندانپزشك
دكتر خسرو ثائبي ۰۰۰۰۴۱۵۵ دندانپزشك
دكتر سالومه ياسمي ۰۰۰۶۲۸۰۲ دندانپزشك
دكتر سيدخشايار پاك سرشت ۰۰۰۳۸۷۴۷ دندانپزشك
دكتر شبنم حنيفه زاده ۰۰۰۴۲۵۴۸ دندانپزشك
دكتر شهرام طاهري ۰۰۰۵۲۹۰۶ دندانپزشك
دكتر طوبي عزيز ۰۰۰۹۷۹۸۲ دندانپزشك
دكتر عارف عباسيان ۰۰۰۳۶۲۶۲ دندانپزشك
دكتر عباس نخعي نژاد ۰۰۰۲۹۷۶۱ دندانپزشك
دكتر علي اصغر محمدخاني ۰۰۰۸۰۵۳۵ دندانپزشك
دكتر علي رشيديان ۰۰۰۳۹۲۲۰ دندانپزشك
دكتر فاطمه حسيني ۰۰۰۳۰۵۹۶ دندانپزشك
دكتر فاطمه لبافي ۰۰۰۲۹۵۱۵ دندانپزشك
دكتر فرهاد شفيعي ۰۰۰۵۳۸۱۵ دندانپزشك
دكتر فهيمه آبگون ۰۰۰۶۸۴۷۶ دندانپزشك
دكتر قربانعلي خوش نامي ۰۰۰۸۴۱۴۹ دندانپزشك
دكتر كبري حساس ۰۰۰۳۵۰۹۰ دندانپزشك
دكتر گيتا كمره اي ۰۰۰۶۲۶۰۲ دندانپزشك
دكتر مجيد امينائي ۰۰۰۳۰۲۳۵ دندانپزشك
دكتر محمد خرم رودي ۰۰۰۷۲۳۲۲ دندانپزشك
دكتر محمد گرجي ۰۰۰۴۵۶۳۲ دندانپزشك
دكتر معصومه ازاري ۰۰۰۲۶۸۲۶ دندانپزشك
دكتر منصور ميمندي ۰۰۰۲۳۰۹۲ دندانپزشك
دكتر مهرداد پوررستمي ۰۰۰۴۳۶۲۶ دندانپزشك
دكتر مهرناز ساعتچي ۰۰۰۲۸۶۲۳ دندانپزشك
دكتر نسرين عراقي زاده ۰۰۰۳۱۶۱۲ دندانپزشك
دكتر همايون عالي داعي ۰۰۰۴۵۸۲۳ دندانپزشك
دكتر همايون نصابيان ۰۰۰۳۸۵۷۰ دندانپزشك
دكترآرش مطلوب ۰۰۰۷۹۵۳۰ دندانپزشك
دكترابوالقاسم نوري ۰۰۰۷۳۴۰۳ دندانپزشك
دكتراحسان ارجمندي ۰۰۰۳۹۳۵۰ دندانپزشك
دكترالهام داودپور ۰۰۰۹۷۵۸۸ دندانپزشك
دكترپژمان متين راد ۰۰۰۷۵۴۶۴ دندانپزشك
دكترحسين شريفي ۰۰۰۲۵۱۵۷ دندانپزشك
دكترحسين كوشكي زماني ۰۰۰۵۴۷۸۲ دندانپزشك
دكترحسين مقيمي عراقي ۰۰۱۱۴۴۲۳ دندانپزشك
دكترحميد پورصادقي ۰۰۰۹۵۴۱۵ دندانپزشك
دكترسارا سلطاني نژاد ۰۰۰۷۵۷۴۲ دندانپزشك
دكترسعيد تسنيمي ۰۰۰۳۰۲۸۶ دندانپزشك
دكترسعيد شايسته تبار ۰۰۰۷۹۰۲۶ دندانپزشك
دكترسعيد صحرايي ۰۰۰۷۸۱۳۶ دندانپزشك
دكترسميه بزاز ۰۰۰۸۰۸۲۰ دندانپزشك
دكترسوسن هاشمي ۰۰۰۵۱۸۵۲ دندانپزشك
دكترشهاب الدين عديمي ۰۰۰۸۴۳۲۷ دندانپزشك
دكترشهرزاد خاطفي ۰۰۰۶۳۲۶۹ دندانپزشك
دكترعليرضا احمدي ۰۰۱۲۵۷۰۴ دندانپزشك
دكتركاظم دالايي ۰۰۰۷۴۲۵۷ دندانپزشك
دكترمجيد عجمي يزدي ۰۰۱۱۰۰۴۴ دندانپزشك
دكترمحسن رنجبري ۰۰۰۳۸۹۲۲ دندانپزشك
دكترمحمدرضا آقايي ۰۰۰۹۱۲۷۶ دندانپزشك
دكترمريم منوچهريان ۰۰۰۲۷۲۳۶ دندانپزشك
دكترمليحه همتي ۰۰۰۲۴۳۵۷ دندانپزشك
دكترمهدي صدفي ۰۰۱۱۰۰۵۰ دندانپزشك
دكترندا علوي فاضل ۰۰۰۴۴۴۶۵ دندانپزشك
دكترنسترن لقماني نژاد ۰۰۱۰۰۲۴۱ دندانپزشك
دكترنسرين لواساني ۰۰۰۲۷۰۹۵ دندانپزشك
دكترهوشنگ صديق نيا ۰۰۰۲۷۴۶۹ دندانپزشك
راديوگرافي دندان ۰۰۰۰۰۰۵۵ دندانپزشك
كشيدن بخيه جراحي پريو ۰۰۰۰۰۰۳۶ دندانپزشك
كشيدن بخيه جراحي فك و صورت ۰۰۰۰۰۰۳۵ دندانپزشك
لابراتوار ترابی ۰۰۰۰۰۰۵۰ دندانپزشك
لابراتوار شفق ۰۰۰۰۰۰۵۶ دندانپزشك
لابراتوار شفیقی ۰۰۰۰۰۰۵۴ دندانپزشك
لابراتوار موردي ۰۰۰۰۰۰۵۲ دندانپزشك
لابراتوار نصیری ۰۰۰۰۰۰۴۸ دندانپزشك
لابراتوار هامينا ۰۰۰۰۰۰۴۹ دندانپزشك
لابراتوار هنر ۰۰۰۰۰۰۵۸ دندانپزشك
لابراتوار کریمی ۰۰۰۰۰۰۵۷ دندانپزشك
مشاوره اندو ۰۰۰۰۰۰۴۲ دندانپزشك
مشاوره ترميم تخصصي ۰۰۰۰۰۰۳۸ دندانپزشك
هزینه قطعات ایمپلنت ۰۰۰۰۰۰۵۳ دندانپزشك

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

پزشک عمومی:

 

پزشك عمومي اورژانس ۰۰۰۰۰۰۴۰ پزشك عمومي
پزشكان اتاق پنج شبانه روزی ۰۰۰۰۰۲۴۵ پزشك عمومي
پزشكان اتاق چهار شبانه روزی ۰۰۰۰۰۲۴۴ پزشك عمومي
پزشكان اتاق دو شبانه روزی ۰۰۰۰۰۲۴۲ پزشك عمومي
پزشكان اتاق سه شبانه روزی ۰۰۰۰۰۲۴۳ پزشك عمومي
پزشكان اتاق یک شبانه روزی ۰۰۰۰۰۲۴۱ پزشك عمومي
پزشكان شبانه روزی ۰۰۰۰۰۰۲۴ پزشك عمومي
پزشكان فيزيولوژي ۰۰۰۰۰۰۹۳ پزشك عمومي
پزشکان G P اورژانس ۰۰۰۰۰۰۴۶ پزشك عمومي
دكتر اصغر توكلي ۰۰۰۷۴۶۴۴ پزشك عمومي
دكتر بهنام صادق وزيري ۰۰۰۶۱۷۱۶ پزشك عمومي
دكتر رحيم جوادزاده ۰۰۰۴۳۱۴۴ پزشك عمومي
دكتر علي شريف زاده ۰۰۰۵۸۷۹۹ پزشك عمومي
دكترآرزو ظهيري ۰۰۰۸۳۴۸۶ پزشك عمومي
دكتراحمدرضا مهدي زاده مود ۰۰۰۵۹۹۲۵ پزشك عمومي
دكترافسانه عميدي ۰۰۰۲۸۱۴۱ پزشك عمومي
دكترافشين سيدخراساني ۰۰۰۴۰۸۰۸ پزشك عمومي
دكتربهاره گوهردهي ۰۰۰۸۵۱۵۰ پزشك عمومي
دكترپريسا جعفريان نمين ۰۰۰۶۲۶۲۰ پزشك عمومي
دكترپوليا ابراهيم پور ۰۰۱۲۴۷۸۶ پزشك عمومي
دكترسيداحمد نصرتي ۰۰۰۵۳۸۹۲ پزشك عمومي
دكترشهتاج اخلاقي ۰۰۰۴۱۷۸۰ پزشك عمومي
دكترشيدا رحماني ۰۰۰۸۴۳۳۵ پزشك عمومي
دكترطيبه شفيعي نيا ۰۰۱۰۳۶۷۳ پزشك عمومي
دكترعباس فرزين پور ۰۰۰۴۷۳۲۰ پزشك عمومي
دكترعصمت باريك بين ۰۰۰۶۳۰۳۶ پزشك عمومي
دكترغلام مصطفي ۰۰ات-۲۳۴ پزشك عمومي
دكترفرشته كاشاني ۰۰۰۴۴۷۳۶ پزشك عمومي
دكترمحدثه اردستاني ۰۰۱۲۹۳۴۰ پزشك عمومي
دكترمحمدحسين سلطاني ۰۰۰۴۷۶۶۱ پزشك عمومي
دكترمحمدرضا مولوي ۰۰۰۵۷۸۷۱ پزشك عمومي
دكترمحمدرضا نيكزاد ۰۰۰۹۱۹۶۵ پزشك عمومي
دكترمحمود قنبرآبادي ۰۰۰۵۲۱۳۰ پزشك عمومي
دكترمسعود حاتمي ۰۰۰۵۹۱۹۱ پزشك عمومي
دكترمعصومه سرلك ۰۰۰۵۶۵۳۲ پزشك عمومي
دكترمنيژه ضرغام پور ۰۰۰۸۱۰۰۳ پزشك عمومي
دكترموريس محبتي مقدم ۰۰۱۱۱۵۸۶ پزشك عمومي
دکتر راشین جعفری ۰۰۰۷۴۴۸۷ پزشك عمومي
دکتر شیدا کاشانی ۰۰۰۴۰۹۳۰ پزشك عمومي

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ارتوپدی:

 

دكتر رضاشهريار كامراني ۰۰۰۲۹۱۱۲ فلوشيپ ارتوپد دست
دكتر روشنك مرادي ۰۰۰۳۷۲۲۰ فلوشيپ ارتوپد دست
دكتر سعيد اخترشناس ۰۰۰۲۱۳۳۷ متخصص ارتوپدي
دكتر سعيد صفائي ۰۰۰۱۹۶۶۴ فلوشيپ ارتوپدستون فقرات
دكتر سيدتقي نوربخش ۰۰۰۲۸۷۵۴ فلوشيپ ارتوپدزانو
دكتر شهداد منصوري ۰۰۰۳۱۲۵۴ متخصص ارتوپدي
دكتر شهريار عبدهو ۰۰۰۲۵۷۷۵ متخصص ارتوپدي
دكتر صادق شكرالهي ۰۰۰۳۱۱۸۵ متخصص ارتوپدي
دكتر عزيزاله شيرواني ۰۰۰۱۹۸۷۷ متخصص ارتوپدي
دكتر عليرضا جعفري زاده ۰۰۰۱۵۸۶۰ متخصص ارتوپدي
دكتر غلامرضا زرياب ۰۰۰۲۳۹۸۱ متخصص ارتوپدي
دكتر غلامرضا قاضي سعيدي ۰۰۰۲۴۸۹۱ متخصص ارتوپدي
دكتر غلامرضا قهرماني ۰۰۰۲۷۱۸۶ متخصص ارتوپدي
دكتر فرهاد پورآزادي ۰۰۰۴۱۹۰۷ متخصص ارتوپدي
دكتر ليلي فرهادي ۰۰۰۵۴۴۱۹ متخصص ارتوپدي
دكتر محتشم الماسي زاده ۰۰۰۲۹۱۶۸ متخصص ارتوپدي
دكتر محمد دادرس ۰۰۰۲۰۹۳۴ متخصص ارتوپدي
دكتر محمد زهرايي ۰۰۰۴۱۲۱۳ متخصص ارتوپدي
دكتر محمدرضا ابراهيميان ۰۰۰۲۶۹۴۷ فلوشيپ ارتوپدزانو
دكتر محمدعلي سازگاري ۰۰۰۳۱۴۷۹ فلوشيپ ارتوپدزانو
دكتر محمودرضا فياض ۰۰۰۲۷۰۸۴ متخصص ارتوپدي
دكتر مسعود تيرگرفاخري ۰۰۰۲۴۰۲۴ فلوشيپ ارتوپدستون فقرات
دكتر منصور سروش ۰۰۰۲۸۱۶۲ متخصص ارتوپدي
دكتر مهدي اسلامي ۰۰۰۶۶۳۹۰ متخصص ارتوپدي
دكتر مهدي طاهريان ۰۰۰۲۹۰۷۱ متخصص ارتوپدي
دكتر مهرداد مستحفظ ۰۰۰۲۱۱۲۱ متخصص ارتوپدي
دكترافشين طاهري اعظم ۰۰۰۸۱۳۲۹ فلوشيپ ارتوپدي هيپ
دكترامير شقاقي ۰۰۰۶۵۱۰۲ متخصص ارتوپدي
دكتراميربهرام مهراد ۰۰۰۲۳۵۹۸ متخصص ارتوپدي
دكتراميرحسين مجدي(ع. ا. ب) ۰۰۰۹۵۱۳۶ متخصص ارتوپدي
دكترحسين قنبري ۰۰۰۲۵۲۹۵ متخصص ارتوپدي
دكتررحمت اله سري ۰۰۰۲۰۸۰۲ متخصص ارتوپدي
دكترسعيد طاوسي ۰۰۰۳۵۰۳۲ متخصص ارتوپدي
دكترسيدحسين ميروكيلي ۰۰۰۳۵۴۳۴ متخصص ارتوپدي
دكترسيدحميدرضا مدرس نژاد ۰۰۰۶۲۵۳۰ متخصص ارتوپدي
دكترسيدفرزاد اكابري ۰۰۰۳۲۱۰۲ متخصص ارتوپدي
دكترسيدمحمدابراهيم موسوي ۰۰۰۲۸۹۶۰ متخصص ارتوپدي
دكترعلي زمان محمدي ۰۰۰۲۸۲۵۲ متخصص ارتوپدي
دكترعليرضا غزنوي ۰۰۰۷۶۱۶۱ فلوشيپ ارتوپداطفال
دكترعليرضا فرهمندي ۰۰۰۵۸۸۵۴ فلوشيپ ارتوپدي شانه
دكترفريبرز عزيزي ۰۰۰۳۲۶۴۵ متخصص ارتوپدي
دكتركيوان احدي ۰۰۰۵۷۸۸۱ فلوشيپ ارتوپدزانو
دكترمحسن كرمي ۰۰۰۶۸۳۵۴ فلوشيپ ارتوپداطفال
دكترمحسن موحدي يگانه ۰۰۰۳۰۴۱۷ فلوشيپ ارتوپدي مچ پا
دكترمحمد خاكي نهاد ۰۰۰۶۳۷۷۹ فلوشيپ ارتوپدستون فقرات
دكترمحمدتقي خسرواني مقدم ۰۰۰۵۲۵۸۸ متخصص ارتوپدي
دكترمحمدرضا ميعاد ۰۰۰۳۲۴۷۶ فلوشيپ ارتوپدي مچ پا
دكترمحمود فتاحي بافقي ۰۰۰۴۶۲۰۰ فلوشيپ ارتوپد دست
دكترمسعود سماورچي تهراني ۰۰۰۴۶۴۴۲ متخصص ارتوپدي
دكترمنصور قديري ۰۰۰۲۹۳۱۹ متخصص ارتوپدي
دكترميراحمد موسوي ۰۰۰۴۱۴۶۱ فلوشيپ ارتوپد دست
دكترنويد نبي زاده ۰۰۰۵۷۹۷۰ متخصص ارتوپدي
دکتر مهرداد منصوری ۰۰۰۲۹۷۴۰ متخصص ارتوپدي
متخصص ارتوپد اورژانس ۰۰۰۰۰۰۱۹ متخصص ارتوپدي

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

جراحی قلب و عروق:

 

حميدرضا اسمعيلي ۰۰۰۴۸۱۴۴ فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر حسين حسين نژاد ۰۰۰۲۷۷۷۷ فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر حميد جلوه ۰۰۰۱۷۰۲۷ فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر فرهاد نيكزاد ۰۰۰۳۱۳۳۱ فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر كامران بابازاده ۰۰۰۳۵۵۲۲ فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر مهدي گيوه چيان ۰۰۱۲۲۸۰۲ فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكترمحمد كزازي ۰۰۰۲۸۸۴۶ فوق تخصص جراحي قلب وعروق

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

اطفال:

 

متخصص اطفال شبانه روزي ۰۰۰۰۰۰۲۲ متخصص اطفال
دكتر احمد اسفنديار ۰۰۰۴۷۸۵۱ متخصص اطفال
دكتر اسفنديار مالي ۰۰۰۴۰۶۳۲ متخصص اطفال
دكتر افشين رمضاني ۰۰۰۴۲۴۲۹ متخصص اطفال
دكتر اميراحمد ميربلوك ۰۰۰۲۹۳۷۵ فوق تخصص داخلي غدداطفال
دكتر بهزاد نقيبي ۰۰۰۳۲۹۵۸ متخصص اطفال
دكتر پرويز قدملي ۰۰۰۲۰۰۴۶ متخصص اطفال
دكتر پريسا صالح اناركي ۰۰۰۴۶۶۸۲ متخصص اطفال
دكتر پيمان رستگاري ۰۰۰۴۲۸۷۶ متخصص اطفال
دكتر حامد شفق ۰۰۰۲۹۱۱۰ فوق تخصص گوارش اطفال
دكتر حميد رضوانيان ۰۰۰۵۱۲۰۵ متخصص اطفال
دكتر حميده توانارضايي ۰۰۰۲۸۰۸۳ متخصص اطفال
دكتر حيدر رحماني ۰۰۰۳۹۰۲۸ متخصص اطفال
دكتر رامين مظفري ۰۰۰۳۳۰۷۷ متخصص اطفال
دكتر رضا اردوئي ۰۰۰۱۵۴۹۱ متخصص اطفال
دكتر رضا دليراني ۰۰۰۳۶۴۸۸ فوق تخصص كليه اطفال
دكتر زهرا ذوعلم ۰۰۰۳۵۴۴۷ متخصص اطفال
دكتر زهرا عرفاني ۰۰۰۱۴۶۱۹ فوق تخصص خون اطفال
دكتر زهره فرنودي ۰۰۰۴۷۳۷۸ متخصص اطفال
دكتر زهره مرتضوي ۰۰۰۰۲۷۶۱ متخصص اطفال
دكتر سعيد نبوي ۰۰۰۵۵۸۵۳ متخصص اطفال
دكتر سورياش فرپور ۰۰۰۳۷۰۳۵ متخصص اطفال
دكتر سيدعلي مصباح ۰۰۰۳۵۶۷۴ متخصص اطفال
دكتر سيده مريم صفوي نائيني ۰۰۰۳۰۴۹۹ متخصص اطفال
دكتر سيمين حائري ۰۰۰۳۴۹۰۷ متخصص اطفال
دكتر شادي نوربخش ۰۰۰۳۷۳۴۳ متخصص اطفال
دكتر شاهرخ مجلسي ۰۰۰۰۲۶۶۷ متخصص اطفال
دكتر شايا كبگاني ۰۰۰۴۰۲۶۲ متخصص اطفال
دكتر صابر نجفلو ۰۰۰۵۲۳۰۷ متخصص اطفال
دكتر طاهره محمدصالحي ۰۰۰۱۹۹۵۹ متخصص اطفال
دكتر عبدالله عرب محمدحسيني ۰۰۰۱۶۲۸۰ فوق تخصص نوزادان
دكتر علي السادات شبيري ۰۰۰۵۱۲۴۴ متخصص اطفال
دكتر عليرضا رحيمي ۰۰۰۳۴۹۳۱ متخصص اطفال
دكتر غفور سلگي ۰۰۰۲۴۷۱۵ فوق تخصص قلب اطفال
دكتر فاطمه شاداب ۰۰۰۳۷۵۱۵ متخصص اطفال
دكتر فاطمه شاكري حسين آباد ۰۰۰۳۰۷۳۹ متخصص اطفال
دكتر فريبا شيرواني ۰۰۰۲۹۷۶۲ فوق تخصص عفوني اطفال
دكتر فريبا صيقلي ۰۰۰۲۹۱۶۱ فوق تخصص گوارش اطفال
دكتر فريدون آشنايي ۰۰۰۴۸۸۸۰ فوق تخصص قلب اطفال
دكتر فهيمه احساني پور ۰۰۰۴۴۲۷۷ فوق تخصص عفوني اطفال
دكتر كاظم سمائي ۰۰۰۰۱۵۵۹ متخصص اطفال
دكتر محمد تركمن ۰۰۰۳۰۹۸۷ فوق تخصص نوزادان
دكتر محمدحسين بهزادمقدم ۰۰۰۲۸۷۷۹ متخصص اطفال
دكتر محمدرضا بقايي پور ۰۰۰۴۲۴۲۷ متخصص اطفال
دكتر محمدعلي تقوي نژاد ۰۰۰۴۱۸۶۷ متخصص اطفال
دكتر محمود مقيمي ۰۰۰۳۷۵۶۹ متخصص اطفال
دكتر مريم ملك زاده ۰۰۰۳۴۴۲۶ متخصص اطفال
دكتر مژگان مظاهري ۰۰۰۳۴۰۸۵ فوق تخصص كليه اطفال
دكتر مسعود معماري ۰۰۰۳۱۸۲۵ متخصص اطفال
دكتر ملاحت حاجي آقايي ۰۰۰۲۴۶۶۵ متخصص اطفال
دكتر مهري قرباني ۰۰۰۴۶۶۳۶ متخصص اطفال
دكتر مينو مومن زاده ۰۰۰۳۳۲۵۹ متخصص اطفال
دكترابوالفضل فرجادي مقدم ۰۰۰۳۵۱۲۳ متخصص اطفال
دكتراسدالله فغاني ۰۰۰۴۱۲۰۶ متخصص اطفال
دكترحسين خوئيني پورفر ۰۰۰۴۴۸۰۴ فوق تخصص خون اطفال
دكترحسين معصومي اصل ۰۰۰۳۲۸۵۳ فوق تخصص عفوني اطفال
دكترسوسن مجتهدي ۰۰۰۴۳۲۱۳ متخصص اطفال
دكترسيدمحمدعلي زماني ۰۰۰۷۲۸۵۸ متخصص اطفال
دكترشاهين نريمان ۰۰۰۷۷۱۰۱ فوق تخصص نوزادان
دكترعبدالمجيد ادراكي ۰۰۰۴۹۳۰۱ متخصص اطفال
دكترعلي اصغر كاظمي نژاد ۰۰۰۶۱۰۸۵ متخصص اطفال
دكترفيروز عبدالهي ۰۰۰۵۹۶۲۶ فلوشيپ ريه اطفال
دكتركورش نيرالدين زاده ۰۰۰۳۶۵۰۰ متخصص اطفال
دكترمحمدعلي احساني ۰۰۰۲۸۵۷۲ فوق تخصص خون اطفال
دكترهاني ميلاني ۰۰۰۹۴۵۳۳ متخصص اطفال
متخصص اطفال اورژانس ۰۰۰۰۰۰۱۷ متخصص اطفال

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

فک و صورت:

 

دكتر محمدصادق جوادي حقيقي ۰۰۰۱۷۹۸۲ متخصص جراحي فك وصورت
دكترفرزاد ملكي ۰۰۰۴۸۵۶۸ متخصص جراحي فك وصورت
دكترمهران منصوري ۰۰۰۸۹۸۷۶ متخصص جراحي فك وصورت

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رادیولوژی:

 

دكترمحمدرضا عابديني ۰۰۰۴۱۶۹۶ فلوشيپ اينترونشن

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

پاتولوژی:

 

دكترسيدمحمدرضا حبيبي ۰۰۰۳۶۳۴۶ متخصص پاتولوژي

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

پزشکی قانونی:

 

دكتر مجيد صلصالي ۰۰۰۵۷۵۸۵ متخصص پزشكي قانوني ومسموميت
دكترمامك گرامي زاده نائيني ۰۰۰۵۶۸۰۷ متخصص پزشكي قانوني ومسموميت

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

سایر متخصصان:

 

ابراهيم كريم نژاد ۰۰۰۰۵۷۲۸ مشاور روانشناسي باليني
پزشكان تصويربرداري ۰۰۰۰۰۰۳۲ متخصص راديولوژي
پزشكان طب هسته اي ۰۰۰۰۰۰۹۲ متخصص طب هسته اي
پزشكان فيزيوتراپي ۰۰۰۰۰۰۰۳ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر آذر رحيم پناه ۰۰۰۷۴۴۱۰ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر الهام طاهري ۰۰۱۰۶۷۰۷ متخصص راديولوژي
دكتر الهه شيردل ۰۰۰۳۳۹۶۹ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر پرويز صالحي ۰۰۰۱۳۵۴۸ متخصص اعصاب وروان
دكتر پيمان موسوي ۰۰۰۲۶۸۵۳ متخصص راديولوژي
دكتر جواد زارع ۰۰۰۳۵۸۵۸ متخصص راديولوژي
دكتر حميدرضا ادراكي ۰۰۰۳۶۰۹۷ متخصص راديولوژي
دكتر حميدرضا منصوري ۰۰۰۳۶۹۰۲ متخصص راديولوژي
دكتر رضا روشن پژوه ۰۰۰۲۸۵۷۱ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر رضا سالك ۰۰۰۳۰۹۸۱ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر رضا فرجاد ۰۰۰۳۷۲۸۸ متخصص راديولوژي
دكتر زهرا رضاسلطاني ۰۰۰۵۷۳۹۱ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر سعيده سرجمعي ۰۰۰۴۳۳۴۱ متخصص اعصاب وروان
دكتر سيدعلي محمد هاشمي طاري ۰۰۰۴۲۹۴۲ متخصص راديولوژي
دكتر شهرام سيف اللهي اصل ۰۰۰۴۱۹۳۶ متخصص طب هسته اي
دكتر عباس صلاحي ۰۰۰۳۱۱۲۴ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر عليرضا توكلي ۰۰۰۴۱۱۵۶ متخصص طب هسته اي
دكتر عليرضا حاجي ابوترابي ۰۰۰۴۶۸۵۶ متخصص راديولوژي
دكتر فتانه اكبري ۰۰۰۴۸۲۲۸ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر فرزانه تركان ۰۰۰۶۰۵۰۴ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر فرزانه نعمت الهي ۰۰۰۳۰۵۸۳ متخصص راديولوژي
دكتر قاسم رضيعي فيجاني ۰۰۰۶۳۴۷۱ متخصص طب هسته اي
دكتر كامران ازما ۰۰۰۳۸۹۱۰ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر كامران هدايتي ۰۰۰۳۰۶۴۸ متخصص راديولوژي
دكتر محمدحسن بهرامي ۰۰۰۳۱۳۸۹ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر محمدرضا برزگري ۰۰۰۵۲۷۵۸ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر محمدعلي كهفي ۰۰۰۳۸۱۵۱ متخصص اعصاب وروان
دكتر محمدعلي همتي ۰۰۰۲۸۰۶۰ متخصص اعصاب وروان
دكتر مرتضي رضواني كاشاني ۰۰۰۳۷۳۰۰ فوق تخصص اعصاب اطفال
دكتر مريم نيك نژادي ۰۰۰۵۱۱۵۶ متخصص راديولوژي
دكتر مژگان سليماني ۰۰۰۵۵۵۰۹ متخصص راديولوژي
دكتر معصومه ميربابايي ۰۰۰۱۹۵۴۲ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر مهستي عموئي ۰۰۰۳۶۸۰۷ متخصص طب هسته اي
دكتر مينو كرباسيان ۰۰۰۳۱۶۰۳ متخصص راديولوژي
دكتر ناهيد ناصري ۰۰۰۳۰۱۸۷ متخصص راديولوژي
دكتر هادي بدر ۰۰۰۳۸۵۴۴ متخصص اعصاب وروان
دكتراحمد توكلي ۰۰۰۲۵۱۳۱ متخصص راديولوژي
دكتراردلان علي پور ۰۰۰۴۴۲۹۹ متخصص راديولوژي
دكتراميرنادر غازي ۰۰۰۶۳۸۸۸ متخصص راديولوژي
دكتربابك شفيعي ۰۰۰۴۷۶۰۳ متخصص طب هسته اي
دكتربهزاد موثقي ۰۰۰۴۳۹۱۱ متخصص راديولوژي
دكتربهنام محفوظي ۰۰۰۵۰۳۲۶ متخصص راديولوژي
دكترحسين محمدنژاد ۰۰۰۱۸۲۶۴ متخصص راديولوژي
دكترداوود آقاخاني حاجي اقا ۰۰۰۶۷۰۰۶ متخصص راديولوژي
دكتررضا سلمان روغني ۰۰۰۶۹۸۲۴ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكترسعيد انوري ۰۰۰۴۵۰۰۹ فوق تخصص اعصاب اطفال
دكترسيدحسين يحيي زاده ۰۰۰۲۹۰۰۱ متخصص راديوتراپي وانكولوژي
دكترشراره برادران ۰۰۰۴۳۴۱۹ متخصص راديولوژي
دكترعلي جهانباني ۰۰۰۶۳۲۴۶ متخصص اعصاب وروان
دكترغلامرضا سلطاني ۰۰۰۳۰۴۹۵ متخصص راديولوژي
دكترفاطمه اعظميان بيدگلي ۰۰۰۳۸۳۹۴ متخصص راديولوژي
دكترفاطمه كريمي ۰۰۰۷۰۰۳۴ متخصص راديولوژي
دكترمحسن جوادزاده ۰۰۰۳۰۹۳۲ فوق تخصص اعصاب اطفال
دكترمحمد لطيف التجار ۰۰۰۱۵۴۵۰ متخصص راديولوژي
دكترمحمدباقر صابري زفرقندي ۰۰۰۴۷۸۵۰ متخصص اعصاب وروان
دكترمحمدرضا چيت چيان ۰۰۰۳۴۰۵۴ متخصص راديولوژي
دكترمحمود برفه ئي ۰۰۰۳۵۷۷۵ متخصص راديولوژي
دكترمشيت محمدزاده ۰۰۰۴۶۳۵۲ متخصص اعصاب وروان
دكترنصرت اله سيدشهابي ۰۰۰۱۳۵۰۰ فوق تخصص اعصاب اطفال

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش 2)

 

 

فروش طرح گلدوزی
 1. پینگ: لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش1) مریض خونه

 2. پینگ: نوبت دهی بیمارستان میلاد تهران - مریض خونهمریض خونه

 3. فائزه

  سلام برای اینکه بدونیم دکترای دندونپزشک دقیقا در چه کاری تخصص دارن چیکار کنیم؟چون بعضی از دندانپزشک ها کار خاصی رو انجام میدن و من نمیدونم چطور نوبت بزنم و. پیش چه دکتری

 4. مژگان

  سلام وقت بخیر
  مادر من مسئله شون مربوط به گوارشه و لی اسامی متخصصین شما فقط تو لیست پزشکان قابل دیدن است اما هیچ فایلی برای نوبت دهی از متخصصین گوارش موجود نیست تلفنی یا حضوری هم کسی پاسخگو نیست ما از چه طریقی باید وقت از متخصص گوارش بگیریم

  • حسینی نیا

   سلام وقت بخیر
   اسامی متخصصین گوارش و کبد در لیست پزشکان بیمارستان برای نوبت دهی اینترنتی نیست .لطفا راهنمایی بفرمایید ما از چه طریقی می توانیم برای متخصص گوارش وقت بگیریم. باتشکر

 5. لادن

  سلام میخواستم بپرسم کیست سینوس صورت رو با لیزر بر طرف میکنن یا اندوسکوپی ؟ و اینکه در چه صورت کار به عمل باز میرسه ؟ و شما کدوم دکتر رو پیشنهاد میکنید ؟

 6. نجفی

  سلام . برای اینکه پسرمون رو ختنه کنیم چکار باید کنیم . کدوم درمانگاه وقت بگیریم ؟ تلفنی که نوبت میگیریم ، درمانگاه جراحی کودکان وقت نداره . اینترنتی هم اصلا تو لیست درمانگاهها نیست که یه وقت بگیریم .

 7. کاتورانی

  باسلام و خسته نباشید میخواستم بدونم دربیمارستان میلاد کارهای زیبایی پوست وصورت انجام میشه ؟مثلا بوتاکس
  سپاسگزارم اگرزودتربهم جواب بدید

  • عذرا رحيمي اللهي

   با سلام و تشكر از شما من امروز براي گرفتن وقت دكتر ارتوپد متخصص زانو وقت گرفتم ولي متاسفانه شماره نظام پزشكي دكتر را نمي د انستم به همين دليل انتخاب دكتر را آزاد گذاشتم حالا چطور مي توانم آن را اصلاح كنم

 8. فرید

  سلام من سال ۸۴ اونجا عمل کولکتومی توسط دکتر فودازی انجام دادم که متاسفانه در حال حاضر درقید حیات نیستن الان چندوقتیه مشکل دارم به نظر شما چه دکتری باید ویزیت بکنه؟

 9. محسن لشینی

  با سلام پدرم فروردین سکته مغزی کرد و خرداد به خاطر انسداد روده توسط دکتر صدر به مدت یک ماه در بیمارستان میلاد آندوسکپی شد تا یک مقداری روده باز شد ولی ۳ روز پس از ترخیص تشنج میکند وبه بیمارستان منتقل میشود که اعلام کردن عفونت داخلی دارد که از نظر جسمی خیلی بدتر شده ،درخواست پذیرش برای دکتر صدر را دارم ،
  با دکتر صدر که صحبت کردیم گفتند منتقل کنید بیمارستان میلاد ولی ترس از این داریم که بستری نشود لطفا کمک کنید با تشکر

 10. ساره خورشيدي

  سلام بنده٢٧سال دارم٧سال قبل بينايي چشم راستم را ازدست دادم،باازمايشات متعدد متوجه شدن شبكيه چشمم كنده شده،كه دكتر شهرياري شبكيه را دوختند وهم اكنون تاري ديد دارم،بنده قصد پيوند شبكيه دارم راهنمايي كنيد كدام دكتر و چطوري ميتوانم نوبت بگيرم براي جراحي باتشكر

 11. ارزو حبیبی

  سلام . یه سوال ؟ بنده شنیدم جناب دکترنوربخش که فوق تخصص ارتوپد میباشند و درحال حاضر ریاست بیمارستان برعهده دارند اسمشون درقسمت پزشکان ارتوپد قیدنشده. من تعریف جنابعالی خیلی شنیدم .شرمنده قصد جسارت ب پزشکان دیگر ندارم .چون بنده بیماری خاص دارم و ازهییییچ پزشکی جواب نگرفتم.الان تنها امیدم این دکترس.خواهششش میکنم بهم کمک کنید بگید چجور میتونم به دکتر نوربخش مراجعه کنم؟؟؟؟؟

 12. کاوس تلوری

  سلام.من .بعدازکلی دردسر موفق شدم به پزشک جراح دربیمارستان مراجعه کنم .درحالیکه نظر جراح استفاده ازپلاتین درعمل جراحی گردن است شورای پزشکی مخالفت کرده است به چندجراح متخصص دیگر مراجعه کردم همگی استفاده از پلاتین را لازم میدانند لطفا با توجه به اینکه هزینه عمل جراحی در بیمارستانهای خصوصی سرسام آور است و از عهده من برنمی آید بفرمایید راهکار درست چیست؟ سپاسگزارم

 13. کاوس تلوری

  سلام.مدیران بیمارستان میلاد تهران چرا درقبال بیماران پاسخگو نیستند.وقتی ضرورت انجام یک عمل محرزاست وسلامت بیمار را به مخاطره می اندازد چرا نسبت به آن بی جهی واهمال می شود.نزدیک به سی سال حق بیمه پرداخت کردیم آخرسر هم مجبوریم داروندارامان را برای درمان بیماری دربیمارستان خصوصی بفروشیم

 14. کامبیز رهبر

  سلام
  با تشکر از کادر مدیریت و پزشکان و پرستاران و کلیه پرسنل زحمتکش بیمارستان میلادکه خدمات بسیار عالی به بیماران مراجعه کننده می دهند.
  همسر من تحت عمل لاپراسکوپی کیسه صفرا را توسط جناب آقای دکتر عصارپور قرار گرفت که بدینوسیله از ایشان قدردانی می شود و همچنین کلیه کادر بخش جراحی زنان
  همه چیز عالی بود

 15. حبیب

  سلام ی دختر بچه دارم نمیتونه راه بره بی ایسته بحرفه دکتر بردم میگن رشد مغزش کوچکه میخوام بیارم تهران کدوم دکتر رو پیشنهاد میدین حدودا ۲ ساله هست دخترم

 16. لیلا لطف الهی

  با سلام،بنده ۴ ماه تمام هست که موفق به دریافت نوبت از متخصص پوست نشده ام، لطفا جهت اخذ نوبت بنده را راهنمایی بفرمایید
  هم تلفنی و هم اینترنتی موفق نشدم
  باتشکر

 17. پيمان

  سلام ، من به چه طريقي ميتونم نوبيت دكتر حسين كريمي متخصص غدد را بگيرم ؟ نه تلفني و نه اينترنتي ميتوان نوبت گرفت . لطفآ راهنمايي كنيد .

 18. fateme

  سلام خسته نباشید…
  من انحراف بینی دارم ونفس کشیدن برای من مشکل است
  میخوام توسط دکترگوش وحلق وبینی معاینه بشم ..
  لطفا منوراهنمایی کنید،ممنون میشم هرچه زودترجوابمو بدید،☺

 19. کامران کرمی

  سلام دوهفتست ازطریق سایت میخوام نوبت بگیرم میگه نوبت خالی نیست تلفنی هم نمیشه خب پس کی بازمیشه عاخه ..برام خ حیاتیه!!!!!ج بدیدخواهشا

 20. Majid

  سلام پرسنل و دکترهاش رفتار خیلی بدی با بیمارها دارن و اصلا به بیمار راجعبه شرایطش اطلاع رسانی نمیکنن احساس شهروند درجه سه بودن میکنی در بیمارستان میلاد

 21. ناشناط

  عزیزان هزینه ایمپلنت میلاد عصب کشی بگین بهد می خوایید اینترنتی نوبت بگیرین فقط و فقط ساعت دوازده شب سایت باز میشه تا دوازده و پنج دقیقه سریع نوبت بگیرین بهدم هر دکتری که نیست یه دکتری که تقریبا به اون بیماری نزدیک وقت بگیرین وقتی مراجعه میکنید دکتر که معاینه میکنه بهتون نامه میده که برید دکتر مربوط به بیماریتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *