بازدید این صفحه: 408
فعالیت جسمانی-کودکان-شیوع چاقی-فعالیت بدنی-هزینه انرژي-بافت چربی-چربی-ورزش-مریض خونه-marizkhone

فعالیت جسمانی

فعالیت جسمانی

شواهد موجود نشان می دهد که در دهه هاي اخیر در بیشتر کشورها میزان فعالیت جسمانی روزانه در میان گروه هاي سنی مختلف از جمله کودکان، نوجوانان و جوانان کاهش یافته و لذا افزایش شیوع چاقی ممکن است نتیجه مستقیم کاهش در فعالیت جسمانی افراد باشد. در خصوص انرژي دریافتی و رابطه بین چاقی و فعالیت بدنی نتایج مطالعات بسیار متفاوت می باشد. براي مثال، برخی محققان رابطه معکوسی بین میزان فعالیت و سطوح بافت چربی گزارش کردهاند، در حالی که دیگران چنین رابطه اي را مشاهده نکردند. در این مورد نیز چالش هاي مرتبط با اندازهگیري هزینه انرژي و میزان فعالیت بدنی ممکن است تناقض هاي موجود در یافته ها را توجیه نماید.

به استناد از کتاب کودکان، چاقی و ورزش
(راهکار هاي عملی براي پیشگیري و درمان اضافه وزن در کودکان و نوجوانان)
/مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *