بازدید این صفحه: 1904

عوارض عفونت های تناسلی(انتقال عفونت به سایر ارگان های حیاتی بدن)

عوارض عفونت های تناسلی(انتقال عفونت به سایر ارگان  های حیاتی بدن)

در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ممکن است به دلیل مزمن شدن بیماری هر یک از عوارض زیر ایجاد شود .

انتقال عفونت به همسر(کلیک)

انتقال عفونت به سایر ارگان  های حیاتی بدن

نازایی(کلیک)

حاملگی خارج از رحم(کلیک)

انتقال عفونت به نوزاد(کلیک)

زایمان زودرس(کلیک)

********************************************************************************************************************************************************

انتقال عفونت به سایر ارگان  های حیاتی بدن مثل مغز ، قلب ، کلیه و … که میتواند زندگی انسان را به خطر بیاندازد .

/مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی