بازدید این صفحه: 1989

عوارض عفونت های تناسلی(حاملگی خارج از رحم)

عوارض عفونت های تناسلی(حاملگی خارج از رحم)

در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ممکن است به دلیل مزمن شدن بیماری هر یک از عوارض زیر ایجاد شود .

انتقال عفونت به همسر(کلیک)

انتقال عفونت به سایر ارگان  های حیاتی بدن(کلیک)

نازایی(کلیک)

حاملگی خارج از رحم

انتقال عفونت به نوزاد(کلیک)

زایمان زودرس(کلیک)

********************************************************************************************************************************************************

این نوع حاملگی بسیار خطرناک بوده و حتی می تواند موجب مرگ مادر شود.

/مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی