بازدید این صفحه: 2102

عوارض عفونت های تناسلی(نازایی)

عوارض عفونت های تناسلی(نازایی)

در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ممکن است به دلیل مزمن شدن بیماری هر یک از عوارض زیر ایجاد شود .

انتقال عفونت به همسر(کلیک)

انتقال عفونت به سایر ارگان  های حیاتی بدن(کلیک)

نازایی

حاملگی خارج از رحم(کلیک)

انتقال عفونت به نوزاد(کلیک)

زایمان زودرس(کلیک)

********************************************************************************************************************************************************

برخی از عفونت های دستگاه تناسلی می تواند سبب نازایی شوند . چون عدم درمان به موقع این بیماری می تواند موجب آسیب و تخریب قسمت هایی از دستگاه تناسلی به خصوص رحم یا لوله های رحمی شود

/مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی