بازدید این صفحه: 1374

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-ارجاع

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-ارجاع

۱_غربالگری(کلیک)

  ۲_ ارجاع

۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک)

۴_ آموزش(کلیک)

****************************************************************************************************************************************************

۱_بعد ازتکمیل فرم غربالگري براي هر فرد ، اگر فرد داراي میانگین فشارخون ماکزیمم ۱۴۰ میلمتر جیوه و بیشتر و یا فشارخون می نیمم ۹۰ میلی متر جیوه و بیشتر باشد،او را بمنظور تایید بیماري فشارخون بالا به پزشک ارجاع غیرفوري دهید .

۲ _بعد از پایان مدت غربالگري، لازم است فشارخون افراد ۳۰ ساله و بالاتر سالم در هر مراجعه به خانه بهداشت با رعایت ۵ دقیقه استراحت کامل اندازه گیري شود (در صورتی که فاصله مراجعات بیشتراز ۳ ماه باشد).اگرفشارخون ماکزیمم ۱۴۰ میلیمتر جیوه و بیشتر و یا فشارخون می نیمم ۹۰ میلیمتر جیوه و بیشتر باشد، مجددا بعد از ۵ دقیقه استراحت فرد، فشارخون رادریک نوبت دیگر اندازهگیري کنید و در دفتر ثبت نام بیماران یادداشت نمائید و بعد بر اساس نتیجه میانگین فشارخون ، براي ارجاع غیرفوري به پزشک تصمیم بگیرید.

۳ _در زمان غربالگري و یادر هر مراجعه به خانه بهداشت، اگر میانگین فشارخون ماکزیمم ۱۷۰ میلیمتر جیوه یا بیشتر باشد، فرد را ارجاع فوري دهید.

۴_ اگر فردي با یکی از علائم سردرد شدید، سرگیجه ،گیجی ،خواب آلودگی ، تاري و یا اختلال دید، تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه مراجعه کند، فشارخون او را اندازه بگیرید،اگر فشارخون ماکزیمم ۱۴۰ میلی متر جیوه یا بیشتر و یا فشارخون مینیمم ۹۰ میلیمتر جیوه و بیشتر بود او را به پزشک ارجاع فوري دهید.

۵_اگر بیمار مبتلا به فشارخون بالابا یکی از علائم سردرد شدید، سرگیجه ،گیجی، خواب آلودگی ، تاري و یا اختلال دید ، تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه مراجعه کند،او را ارجاع فوري دهید.

۶_ بیماران مبتلابه فشار خون بالا باید طبق نظر پزشک مراقبت شوند و اگر پزشک دستور خاصی براي پیگیري نداشته باشد، هر سه ماه یکبار بیمار را براي مراقبت ارجاع غیر فوري دهید .

۷_ فشارخون بیماران تحت درمان باید کنترل شده باشد( فشارخون هدف، فشارخون کمتر از ۱۴۰ بر روي ۹۰ میلیمتر جیوه است، مگر در موارد خاص که ممکن است طبق دستور پزشک فشارخون هدف براي بیمار کمتر از مقدار تعیین شده باشد).اگر در زمان مراقبت بیماران فشارخون ماکزیمم ۱۴۰ میلیمتر جیوه و بیشتر و یا فشارخون مینیمم ۹۰ میلیمتر جیوه و بیشتر باشد ، بیمار را به پزشک ارجاع غیر فوري دهید . در بیماران یکبار اندازه گیري فشار خون براي ارجاع به پزشک کافی است .

    توجه:

فرم ارجاع فوري میبایست در دو برگ تهیه شود.در این مورد بیمار را توجیه کنید تا حتما از پزشک  بخواهد پس از پایان اقدامات، نتایج را در فرم ارجاع ثبت کند و برگه دوم فرم ارجاع ،توسط بیمار به خانه بهداشت عودت داده شود.

   /مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی
  1. پینگ: وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری مریض خونه

  2. پینگ: وظایف بهورز در برنامه پیشگیري و کنترل فشارخون بالا مریض خونه

  3. پینگ: وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-پیگیری و مراقبت مریض خونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *