بازدید این صفحه: 1103

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-پیگیری و مراقبت

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-پیگیری و مراقبت

۱_غربالگری(کلیک)

۲_ ارجاع(کلیک)

  ۳_ پیگیری و مراقبت

۴_ آموزش(کلیک)

****************************************************************************************************************************************************

مشخصات بیماران مبتلا به فشارخون بالاي شناخته شده قبلی و بیمارانی که پس از تکمیل فرم غربالگري فشار خون بالا ، شناسایی و به پزشک ارجاع داده شده اند و بیماري آنان مورد تائید قرار گرفته است را در فرم مراقبت بیماران مبتلا به  فشارخون بالا و فرم پیگیري بیماران وارد نمائیدو یک دفترچه مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا براي هر بیمار تنظیم کنید.
افراد بیمار بطور معمول باید حداقلماهی یکبار توسط بهورز و سه ماه یکبار توسط پزشک پیگیري و مراقبت شوند . در شرایط خاص ممکن است طبق دستور پزشک زمان پیگیري و مراقبت کوتاهتر شود .

توجه : در هر بار مراقبت بیماران ،لازم است فشار خون و وزن را اندازه بگیرید ، در زمینه مصرف بموقع دارو و  مراقبتهاي غیر دارویی آموزش دهید و در صورت نیاز، بیمار را به پزشک ارجاع دهید . در صورتیکه افراد بموقع براي مراقبت مراجعه نکنند بعد از گذشت ۳ روز از تاریخ مقرر بایستی تحت پیگیري قرار گیرند .

   /مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی
  1. پینگ: وظایف بهورز در برنامه پیشگیري و کنترل فشارخون بالا مریض خونه

  2. پینگ: وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری مریض خونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *