بازدید این صفحه: 462
كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

كربوهيدرات

گرچه كربوهيدرات ها از آن ديدگاهي كه به اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب مي نگريم , ضروري نيستند اما مهمترين منبع انرژي غذايي به شمار مي آيند . هر گرم كربوهيدات تقريباً   kcal 4 انرژي توليد مي كند . بيشتر بافت ها از انواع سوخت ها استفاده مي كنند , اما مغز, گلبو لهاي قرمز و قسمت مدولاي كليه به طور طبيعي وابسته بهكربوهيدرات هستن د. هرچند كه در حالت گرسني طولاني , مغز از اجسام كتوني ناشي از اسيدهاي چرب نيز استفادهمي كند. كربوهيدرات هاي قابل جذب مي توانند به سادگي به گلوكز تبديل شوند , اما گلوكونئوژنز ناشي از چربی ها  يا پروتئين ها محدود به قسمت هاي گليسرول چربي ها و اسيدهاي آمينهگلوكوژنيك است . كربوهيدرات هاي موجود در رژيم دو نوع هستند :

۱) كربوهيدات هاي قابل دسترس كه هضم و جذب مي شوند و در بدن، مورد استفاده قرار مي گيرند (مونوساكاريدهاي مثل گلوكز و فروكتوز , دي ساكار يدها مثل سوكروز , لاكتوز, مالتوز, پلي ساكاريدها مثل نشاسته, دكسترين و گليكوژن,

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

انواع كربوهيدراتها

۲) كربوهيدرات هاي غيرقابل دسترس (مثل فيبر غذايي).

لاكتوز منحصراً در شير موجود است و استفاده از آن به عمل آنزيم لاكتاز روده , جهت تبديل آن به گلوكز و گالاكتوز , وابسته است . بسياري از بزرگسالان در برخي جمعيت ها مثل شرقي ها و آمريكايي هاي آفريقايي تبار كمبود لاكتاز و عدم تحمل لاكتوز دارند . هرچند كه نياز رژيمي مخصوصي براي كربوهيدرات وجود ندارد , پيشنهاد مي شود كه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد كالري از كربوهيدرات هاي در دسترس تامين شود . محدوديت كربو هيدرات رژيم به كمتر از ۶۰ گرم در روز، احتمالاً منجر به كتوز , تخريب بيش از حد پروتئين هاي بافتي , از دست دادن كاتيون ها (بويژه سديم) و كاهش آب بدن مي شود.
كربوهيدرات هاي غيرقابل دسترس , بويژه فيبر , باعث حجيم شدن غذا و كمك به هضم مي شوند . فيبرها نمونه اي از ان واع گوناگون پلي ساكاريدها , عمدتاً تركيبات ساختماني سلول هاي گياهي شامل سلولز , همي سلولز , پكتين و ليگنين هستند . اگرچه نياز متابوليكي روشني به فيبر رژيمي وجود ندارد , اما به نظر مي رسد كه شيوع بيماري هايي مثل بيماري هاي قلبي عروقي , ديورتيكولوز, سرطان كولون و ديابت با مصرف فيبر رژيمي رابطه معكوس دارد.
فيبرهاي گياهي اثرات متفاوتي دارند . براي مثال سبوس گندم بر وزن مدفوع اثر دارد , ولي بر كلسترول اثر ندارد . پكتين و سبوس جو اثر كمي بر وزن مدفوع دارند , ولي ممكن است كلسترول سرم را كاهش دهند .
رژيم آمريكايي , دريافت فيبر به طور متوسط تقريباً  ۱۰-۲۰ گرم در روز است , اما توصيه مي شود به ۲۰-۳۰ گرم در روز برسد .

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

منابع کربوهیدراتها

فروش طرح گلدوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *