بازدید این صفحه: 6006

لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی کرج

لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی کرج

List Pezeshkan Bimarestan Emam Khomeuni Karaj

 

 

ردیف  نام و نام خانوادگی تخصص شماره نظام پزشکی شماره مطب
۱ دکتر الهه اردوخانی زنان و زایمان ۴۱۳۱۴ ۳۲۲۶۵۵۹۳
۲ دکتر فریده حاجی اسماعیل بیگی زنان و زایمان ۳۵۷۸۷ ۳۶۶۴۱۰۶۲
۳ دکتر ژیلا یاوری زنان و زایمان ۲۸۹۴۰ ۳۲۲۶۴۷۷۸
۴ دکتر سمانه عزیزیان زنان و زایمان ۹۶۹۵۰ ۳۶۵۱۴۹۴۱
۵ دکتر عظیمه کیان زنان و زایمان ۲۶۸۸۰ ۳۴۴۳۲۳۲۲
۶ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی زنان و زایمان ۳۱۸۲۴ ۳۲۷۱۸۰۴۸
۷ دکتر زهره محب علی زنان و زایمان ۵۲۸۳۲ ۳۲۲۰۹۱۰۵
۸ دکتر اشرف دهقانی زنان و زایمان ۳۳۶۵۲ ۳۴۴۶۰۵۹۶
۹ دکتر مژگان جهانفر زنان و زایمان ۳۳۶۵۲ ۳۴۴۳۹۷۴۲
۱۰ دکتر عاطفه ضیایی زنان و زایمان ۵۵۶۴۸ ۳۲۲۰۹۶۴۷
۱۱ دکتر فریبا یحیی زاده زنان و زایمان ۵۰۴۲۱ ۳۲۲۶۴۸۸۲
۱۲ دکتر فاطمه سلیمانی زنان و زایمان ۴۰۹۳۶ ۳۲۲۴۳۵۴۵
۱۳ دکتر شراره مجد زنان و زایمان ۶۴۶۱۶ ۳۲۷۰۹۸۹۵
۱۴ دکتر لیلا مقیمی زنان و زایمان ۶۹۸۶۴ ۳۲۲۱۹۶۸۱
۱۵ دکتر افسانه ساسانی کلوری زنان و زایمان ۳۰۸۱۵ ۳۲۲۱۹۷۵۱
۱۶ دکتر سودابه وطن خواه زنان و زایمان ۷۸۰۰۶ ۳۲۲۶۵۸۷۱
۱۷ دکتر ژیلا غفوریان ابدی زنان و زایمان ۵۰۱۱۶ ۳۲۲۶۴۵۳۳
۱۸ دکتر شهناز اصغری زنان و زایمان ۵۶۵۶۰ ۳۲۷۳۳۵۴۲
۱۹ دکتر مریم آقایی زنان و زایمان ۸۷۷۳۷ ۳۴۴۰۳۸۱۸
۲۰ دکتر طاهره رضایی زنان و زایمان ۸۰۲۷۴  
۲۱ دکتر میترا محمدی فر زنان و زایمان ۶۹۹۷۰  
۲۲ دکتر سکینه قربانی زنان و زایمان ۷۵۷۲۲ ۳۲۲۶۵۵۳۰
۲۳ دکتر شبنم محبوب جلالی زنان و زایمان ۷۴۲۸۲ ۳۳۵۲۸۲۲۰
۲۴ دکتر آزیتا ایزدی زمانی زنان و زایمان ۶۳۷۰۳ ۳۶۲۱۸۹۲۹
۲۵ دکتر منصوره امیدی زنان و زایمان ۷۵۳۲۳  
۲۶ دکتر نگار آزادبه زنان و زایمان ۷۲۰۷۸ ۳۲۲۶۱۰۸۱
۲۷ دکتر یگانه مکری زنان و زایمان ۹۰۸۱۰ ۳۲۲۶۹۷۱۱
۲۸ دکتر رقیه عبدی زنان و زایمان ۹۶۰۷۴ ۳۶۵۵۹۲۲۰
۲۹ دکتر نوشین جعفری زنان و زایمان ۳۱۵۴۴  
۳۰ دکتر میترا عمرانی زنان و زایمان ۴۷۰۶۲  
۳۱ دکتر ساره پور رستمی زنان و زایمان ۶۰۲۵۵ ۳۲۲۱۶۴۲۵
۳۲ دکتر ماندانا منظوری لشکری زنان و زایمان ۹۴۵۵۵  
۳۳ دکتر رومینا نظامی زنان و زایمان ۸۶۲۷۰ ۳۲۲۷۸۹۸۳
۳۴ دکتر پروانه قائم مقام فراهانی زنان و زایمان ۳۳۱۴۵  
۳۵ دکتر سیده فریبا بهنام زنان و زایمان ۳۹۱۲۶ ۳۲۲۳۲۰۹۹
۳۶ دکنر میترا کیان زنان و زایمان ۹۴۳۸۹  
۳۷ دکتر زهرا سبک رو زنان و زایمان ۱۰۶۶۳۸  
۳۸ دکتر ترانه جعفرزاده اصفهانی زنان و زایمان ۵۱۷۹۹  
۳۹ دکتر مریم اوردیو زنان و زایمان ۲۷۸۴۰ ۳۲۲۲۱۴۸۷
۴۰ دکتر فرزانه حجت زنان و زایمان ۶۶۹۱۹  
۴۱ دکتر نویدا نوروز زاده زنان و زایمان ۶۲۶۰۴ ۳۲۲۶۰۴۴۴
۴۲ دکتر بنفشه تاج بخش زنان و زایمان ۹۲۱۸۳ ۳۴۶۶۷۲۴۶
۴۳ دکتر فاطمه مقیمیان زنان و زایمان ۹۴۵۵۰  
۴۴ دکتر شهین افتخار زنان و زایمان ۴۱۴۴۷  
۴۵ دکتر سیده رقیه میر مجیدی زنان و زایمان ۷۶۲۶۴  
۴۶ دکتر فاطمه منصوری مقدم زنان و زایمان ۸۴۷۸۴ ۳۴۴۷۴۶۰۷
۴۷ دکتر شیدا دلفان کریمی زنان و زایمان ۹۶۹۹۲ ۳۲۲۸۲۹۲۶
         

 

 

۴۸ دکتر حسن عیمراد متخصص اطفال ۳۳۷۶۵ ۳۴۴۷۰۵۳۶
۴۹ دکتر مجتبی فرهنگی متخصص اطفال ۶۲۹۶ ۳۲۲۲۶۸۱۱
۵۰ دکتر مرضیه شیرزاد متخصص اطفال ۲۰۲۹۴ ۳۳۵۰۲۳۴۷
۵۱ دکتر فرزانه زنوزی فوق تخصص اطفال ۳۲۳۹۹ ۳۲۲۱۹۷۶۴

 

 

۵۲ دکتر محمد رشید نسب ارولوژی ۱۷۶۱۲ ۳۲۲۴۰۰۳۰
۵۳ دکتر سید محمد علی شفایی ارولوژی ۱۸۶۵۸ ۳۲۲۶۴۶۹۹
۵۴ دکتر مژده نواب ارولوژی ۵۰۳۸۲ ۳۳۵۱۵۷۵۸
۵۵ دکتر کیارش عطار ارولوژی ۶۴۰۱۷ ۳۳۴۴۸۷۱۷
۵۶ دکتر سید حسن اینانلو ارولوژی ۹۱۱۷۹ ۳۲۲۵۶۸۴۴
۵۷ دکتر فرزانه رضوانی ارولوژی ۵۳۶۲۸ ۳۲۲۳۶۰۰۵
۵۸ دکتر سید رضا یحیی زاده ارولوژی ۱۰۱۲۶۷ ۳۲۷۱۸۱۵۱
۵۹ دکتر حسین سخی پور ارولوژی ۶۵۸۷۱ ۳۲۲۲۲۰۷۱

 

 

۶۰ دکتر ابوالقاسم افسر داخلی ۴۲۹۳۳ ۳۳۳۱۲۱۳۳
۶۱ دکتر مهناز معتمدی مهر داخلی ۴۹۱۶۵ ۳۲۷۰۷۷۳۰
۶۲ دکتر نسرین آجیلیان داخلی ۴۱۰۸۱ ۳۲۲۶۵۵۷۲
۶۳ دکتر ساسان ضیایی داخلی ۴۲۲۷۴ ۳۲۲۲۶۸۹۰
۶۴ دکتر بهروز علیزاده داخلی ۷۳۱۰۷ ۳۲۲۱۸۲۱۹
۶۵ دکتر علیرضا کابلی فوق تخصص گوارش ۳۹۹۰۵ ۳۲۷۳۱۳۰۶
۶۶ دکتر سعید صادقیان داخلی ۴۶۱۳۱ ۳۲۲۶۷۹۰۹
۶۷ دکتر سیروس چوبنده مولایی داخلی ۳۱۸۱۲ ۳۲۲۴۸۶۱۵
۶۸ دکتر مرتضی شعبان نژادیان داخلی ۶۷۲۸۰  
۶۹ دکتر خاطره امیری داخلی ۹۱۷۵۱  
۷۰ دکتر صادق آسوبار داخلی ۵۸۶۶۵  

 

 

۷۱ دکتر حمزه معماریان قلب و عروق ۱۰۲۶۷ ۳۲۲۲۸۸۷۰
۷۲ دکتر مسعود زارع زاده قلب و عروق ۳۷۲۵۶ ۳۲۲۱۹۷۵۰
۷۳ دکتر محمد حسن محمودیان قلب و عروق ۵۲۳۸۰ ۳۲۲۴۸۱۹۵
۷۴ دکتر محمد کاظم قویدل قلب و عروق ۲۰۶۵۴ ۳۲۲۳۷۷۶۶
۷۵ دکتر علیرضا امیری فر قلب و عروق ۶۴۳۳۸ ۳۲۲۰۹۰۷۱
۷۶ دکتر حامد فرید نیا قلب و عروق ۱۰۵۱۴۴  
۷۷ دکتر لیلا ترابی قلب و عروق ۹۳۳۲۹ ۳۲۲۶۶۷۶۸
۷۸ دکتر علیرضا دهقان قلب و عروق ۱۰۴۶۷۹  
۷۹ دکتر عنایت فرزام قلب و عروق ۴۳۶۶۴ ۳۶۵۲۳۳۶۹
۸۰ دکتر محمد مهدی رازبان قلب و عروق ۶۳۹۹۱  

 

 

۸۱ دکتر محسن فلاح جراحی مغز و اعصاب ۴۳۵۵۲ ۳۲۲۶۵۵۴۰
۸۲ دکتر محمدرضا محمدپور جراحی مغز و اعصاب ۲۷۶۳۰ ۳۲۷۷۰۳۳۲
۸۳ دکتر داریوش ایرجی فر جراحی مغز و اعصاب ۱۶۷۳۲ ۳۲۲۴۷۸۳۳
۸۴ دکتر مرضیه توکلی جراحی مغز و اعصاب ۷۰۲۳۰ ۳۲۲۶۶۵۲۷
۸۵ دکتر محمود کاغذچی جراحی مغز و اعصاب ۱۷۴۳۲ ۳۲۷۵۷۵۷۶
۸۶ دکتر آریا شیخ مظفری جراحی مغز و اعصاب ۶۳۶۹۵  
۸۷ دکتر علی برادران باقری جراحی مغز و اعصاب ۹۲۲۳۷ ۳۲۲۶۸۹۱۵
۸۸ دکتر بهنام دانش پژوه جراحی مغز و اعصاب ۹۱۳۶۷ ۳۲۷۵۷۵۷۶
۸۹ دکتر علی اکبر حقیقی جراحی مغز و اعصاب ۲۵۸۰۷ ۳۲۲۲۲۸۲۷
۹۰ دکتر محمود رشیدی جراحی مغز و اعصاب ۳۶۹۱۶ ۳۲۲۶۳۶۹۶
۹۱ دکتر مهرزاد سهرابی جراحی مغز و اعصاب ۳۱۸۵۷ ۳۲۲۶۷۸۳۰

 

 

۹۲ دکتر حسین توسل جراحی عمومی ۲۷۸۲۶ ۳۲۲۶۴۷۰۷
۹۳ دکتر خسرو قنبری جراحی عمومی ۲۰۰۰۷ ۳۲۲۶۳۸۹۹
۹۴ دکتر بهروز اسماعیل پور جراحی عمومی ۱۹۲۱۷ ۳۴۴۳۲۰۶۰
۹۵ دکتر گودرز بابایی جراحی عمومی ۱۸۳۷۰ ۴۳۵۶۴۳۵۵
۹۶ دکتر نصرالله صادقی جراحی عمومی ۲۰۶۷۷ ۳۶۵۰۷۱۱۹
۹۷ دکتر عباس معینی جراحی عمومی ۱۷۰۲۸  
۹۸ دکتر مجتبی حاج صفرعلی جراحی عمومی ۴۶۳۸۲ ۳۲۲۰۹۱۰۹
۹۹ دکتر حمید رضا سالاری جراحی عمومی ۳۵۸۵۸ ۳۲۲۶۴۷۵۲
۱۰۰ دکتر نیره خدابنده جراحی عمومی ۱۷۴۹۶ ۳۲۲۲۹۷۶۶
۱۰۱ دکتر بهرام خسرویانی جراحی عمومی ۷۷۶۴۷  
۱۰۲ دکتر سید جواد آل داوود جراحی عمومی ۵۲۱۶۱ ۳۴۴۵۵۰۶۶
۱۰۳ دکتر غلامعلی مهاجرین جراحی عمومی ۱۵۹۴۹ ۳۲۲۶۴۷۱۳
۱۰۴ دکتر صادق نوری جراحی عمومی ۳۳۹۸۸  
۱۰۵ دکتر سید محمد صبوری وزیری جراحی عمومی ۲۳۵۴۰ ۳۲۲۶۷۸۳۶
۱۰۶ دکتر خسرو ضیاپور جراحی عمومی ۱۶۸۵۳ ۳۴۲۰۸۲۹۸
۱۰۷ دکتر مسعود مهاجر جراحی عمومی ۵۰۷۸۰ ۳۲۲۶۴۶۶۵
۱۰۸ دکتر علی اکبر کربلایی خانی جراحی عمومی ۴۵۰۲۲ ۳۲۲۵۶۹۲۲
۱۰۹ دکتر مسعود حقانی راد جراحی عمومی ۲۷۸۴۱ ۳۲۲۴۴۱۱۱
۱۱۰ دکتر عیسی جاسم زاده جراحی عمومی ۴۲۴۷۴ ۳۲۲۱۸۲۱۹
۱۱۱ دکتر کاظم زرگری جراحی عمومی ۷۷۲۰۹ ۳۲۲۱۶۳۹۸
۱۱۲ دکتر احمد باروح جراحی عمومی ۳۳۰۰۳  
۱۱۳ دکتر جواد سلیم زاده جراحی عمومی ۵۲۰۶۷  
۱۱۴ دکتر علیرضا علیجانی جراحی عمومی ۴۳۱۷۸  
۱۱۵ دکتر رسول خوشنواز جراحی عمومی ۹۷۸۳۱ ۳۲۲۱۶۴۰۲
۱۱۶ دکتر رضا فرمانبردار جراحی عمومی ۱۰۲۰۸۸ ۳۲۲۸۴۵۹۶
۱۱۷ دکتر امیر طاهری جراحی عمومی و غدد ۳۴۲۸۳ ۳۲۲۳۴۴۴۴

 

 

۱۱۸ دکتر رامین شاه بهرامی پزشک عمومی ۳۹۸۸۶ ۳۴۳۰۸۶۲۰
۱۱۹ دکتر امیر پوررضا پزشک عمومی ۳۷۵۸۶  
۱۲۰ دکتر سعید نعمتی راد پزشک عمومی ۵۹۰۴۵ ۳۴۲۰۸۴۹۳
۱۲۱ دکتر محمد رضا نرمانی پزشک عمومی ۷۳۶۶۰  
۱۲۲ دکتر محمدصفا جوهرزاده پزشک عمومی ۴۵۸۲۷ ۳۶۳۰۳۱۵۱
۱۲۳ دکتر فرزانه جمالپور پزشک عمومی ۱۰۳۳۷۵  
۱۲۴ دکتر فرشید زاهدی پزشک عمومی ۸۸۶۹۰  
۱۲۵ دکتر شهلا آرمان پزشک عمومی ۳۹۱۵۶  
۱۲۶ دکتر پوریا سیفی پزشک عمومی ۹۴۰۷۲  
۱۲۷ دکتر شهناز علیمرادی پزشک عمومی ۸۴۳۲۱  
۱۲۸ دکتر عالم تاج بابادی پزشک عمومی ۶۷۵۰۸ ۳۳۳۰۲۰۲۱
۱۲۹ دکتر آتوسا پاکزاد پزشک عمومی ۱۳۳۰۳۳ ۳۲۲۶۶۵۳۵

 

 

۱۳۰ دکتر ساسان سماواتیان متخصص بیهوشی ۳۵۰۱۱  
۱۳۱ دکتر فضل الله ساده متخصص بیهوشی ۲۰۵۷۶  
۱۳۲ دکتر مرجان جلال متخصص بیهوشی ۴۵۱۵۴  
۱۳۳ دکتر ابوالفضل آفریده متخصص بیهوشی ۴۴۰۲۱  
۱۳۴ دکتر سید حسین مومن زاده متخصص بیهوشی ۵۸۰۸۵  
۱۳۵ دکتر فرشاد توکل همدانی متخصص بیهوشی ۴۶۷۶۱  
۱۳۶ دکتر حسین بابکان متخصص بیهوشی ۷۱۱۳۸  
۱۳۷ دکتر سید محمد حقایق زواره متخصص بیهوشی ۵۸۱۷۶  
۱۳۸ دکتر سیامک مهیار متخصص بیهوشی ۵۶۶۹۰  
۱۳۹ دکتر فردین رشاد متخصص بیهوشی ۴۲۹۹۹  
۱۴۰ دکتر محمد سلیمانی متخصص بیهوشی ۷۲۰۶۷  
۱۴۱ دکتر محمد عنبرافشان متخصص بیهوشی ۶۹۹۴۵  
۱۴۲ دکتر مراد بیات متخصص بیهوشی    

 

 

۱۴۳ دکتر علی اکبر روحانی ارتوپدی ۱۱۴۸۶ ۳۲۲۴۳۶۵۸
۱۴۴ دکتر خسرو محسنی ارتوپدی ۱۸۱۵۹ ۳۲۷۱۵۹۷۲
۱۴۵ دکتر محمد تقی نوری ارتوپدی ۲۴۱۱۹ ۳۲۲۵۱۱۰۴
۱۴۶ دکتر رامتین روحی پور ارتوپدی ۷۵۵۱۴ ۳۲۷۱۰۸۹۲
۱۴۷ دکتر محمود سقط چیان ارتوپدی ۴۸۳۲۵ ۳۲۲۸۵۴۸۴
۱۴۸ دکتر حمید رضایی ارتوپدی ۶۳۸۰۰ ۳۴۴۳۸۴۸۸
۱۴۹ دکتر ایرج اجلالی ارتوپدی ۲۱۵۴۴ ۳۲۲۶۴۵۸۳
۱۵۰ دکتر شهرام شیروانی ارتوپدی ۶۳۱۲۸ ۳۲۲۶۱۰۴۴
۱۵۱ دکتر مهدی کریمی آغمیونی ارتوپدی ۱۱۲۷۵۷ ۳۲۷۰۷۷۳۰
۱۵۲ دکتر آرمان معین ارتوپدی ۷۴۱۶۵  
۱۵۳ دکتر کامبیز الهیان فر ارتوپدی ۷۰۰۲۰ ۳۲۲۶۳۹۸۹
۱۵۴ دکتر سامان قهرمانی ارتوپدی ۶۱۸۴۲ ۳۲۲۱۱۸۴۸
۱۵۵ دکتر ابوالفضل آگوشی ارتوپدی ۳۸۳۰۸ ۳۲۷۱۹۱۰۵
۱۵۶ دکتر امید شریفی ارتوپدی ۷۰۳۸۷ ۳۲۲۶۴۹۰۲
۱۵۷ دکتر فرحناز دانشور ارتوپدی ۵۴۳۸۲  
۱۵۸ دکتر فرهاد حمزه زاده ارتوپدی ۶۷۸۰۸ ۳۲۷۵۶۷۱۶
۱۵۹ دکتر علی شهسواری ارتوپدی ۴۱۴۸۳ ۳۲۲۱۶۴۱۲
۱۶۰ دکتر حسام جوهری ارتوپدی ۹۹۸۰۶  
۱۶۱ دکتر سید مهران برقعی ارتوپدی ۵۳۹۲۳ ۳۲۷۴۷۰۵۰

 

 

۱۶۲ دکتر اصغر عزیزی گوش و حلق و بینی ۱۸۸۰۴ ۳۲۲۴۲۳۲۴
۱۶۳ دکتر همایون نالتی گوش و حلق و بینی ۱۹۲۲۶ ۳۲۲۲۲۹۳۷
۱۶۴ دکتر اکبر دهقانی سلطانی گوش و حلق و بینی ۱۶۸۸۶ ۳۲۲۲۲۴۶۶
۱۶۵ دکتر ایرج ایمانی گوش و حلق و بینی ۱۹۴۵۳ ۳۲۲۶۴۶۵۶
۱۶۶ دکتر سیما ندافی گوش و حلق و بینی ۴۲۱۳۱ ۳۴۲۰۸۹۵۲
۱۶۷ دکتر آرین فرشاد گوش و حلق و بینی ۸۳۱۰۷  
۱۶۸ دکتر محمدرضا عظیمی گوش و حلق و بینی ۱۵۴۵۲ ۳۳۵۰۰۲۰۸
۱۶۹ دکتر عباس نوروزی گیلوانی گوش و حلق و بینی ۳۹۴۴۶  

 

 

۱۷۰ دکتر ابوالفضل افخمی متخصص چشم ۲۷۴۰۸ ۴۴۲۴۵۱۵۳ تهران
۱۷۱ دکتر علیرضا ابراهیمی متخصص چشم ۲۹۳۶۵  
۱۷۲ دکتر سمیرا صدرخانلو متخصص چشم ۹۱۲۳۵  
۱۷۳ دکتر عباس شیخ حسنی متخصص چشم ۴۱۱۲۰  
۱۷۴ دکتر عبدالخالق دریس متخصص چشم ۲۱۱۳۶ ۳۲۲۲۴۶۰۸
۱۷۵ دکتر سید حمید حاجی میرزایی متخصص چشم ۲۲۵۸۰ ۳۲۲۲۵۶۴۶
۱۷۶ دکتر مجید خدابخشی متخصص چشم ۵۷۳۱۱ ۳۴۲۰۳۷۵۴

 

 

۱۷۷ دکتر ابوالفضل همّتی داخلی مغز و اعصاب ۱۸۱۸۲ ۳۲۲۳۴۳۲۱
۱۷۸ دکتر محمدرضا فردوسی داخلی مغز و اعصاب ۶۳۰۴۲  
۱۷۹ دکتر مهدی شمس داخلی مغز و اعصاب ۳۹۸۶۹ ۳۲۲۸۴۸۱۵

 

 

۱۸۰ دکتر ناصر نصیر تفرشی متخصص عفونی ۳۳۳۴۹ ۳۷۳۰۳۶۶۴
۱۸۱ دکتر اسماعیل زینعلی متخصص عفونی ۵۶۰۱۶ ۳۲۲۴۳۶۹۴
۱۸۲ دکتر رضا صداقت متخصص عفونی ۳۵۰۹۴ ۳۲۲۴۸۴۹۷
۱۸۳ دکتر بنفشه دادستان متخصص عفونی ۱۰۲۰۰۴ ۳۲۴۰۰۳۴۳

 

 

۱۸۴ دکتر علی مهدوی علوم آزمایشگاهی ع-آ-۸۴۰  
۱۸۵ دکتر بیتا بهرامیان پاتولوژی ۷۱۱۷۲  

 

 

۱۸۶ دکتر نسترن عبدی رادیولوژی ۱۱۰۵۹۵  
۱۸۷ دکتر رضا رامبد رادیولوژی ۱۰۲۵۴۶  

 

 

۱۸۸ دکتر مهدی دهقانی فوق تخصص غدد ۷۰۷۱۶  
۱۸۹ دکتر شهاب نوریان فوق تخصص غدد اطفال ۵۱۳۸۶ ۳۲۷۰۵۰۶۷
۱۹۰ دکتر علیرضا امیربیگلو فوق تخصص غدد ۷۸۸۳۹  

 

 

۱۹۱ دکتر شب بو جسری پوست و مو ۱۱۲۰۲۹  

 

 

۱۹۲ دکتر نگین محتشم فوق تخصص روماتولوژی ۶۶۶۰۷  

 

 

۱۹۳ دکتر علیرضا نوروزپور پزشکی قانونی ۴۱۹۳۷  

 

 

۱۹۴ دکتر محمدرضا باقری دندانپزشکی ۷۸۸۳۴ ۳۲۲۲۱۸۶۵

 

 

۱۹۵ دکتر شهرام سواد ژنتیک ۸۷۰۵۰  

 

 

۱۹۶ دکتر آرش پرویزی آنکولوژی ۸۷۴۴۲ ۳۴۴۷۵۴۶۹

 

 

۱۹۷ دکتر امیر هوشنگ واحدی طب فیزیکی ۷۳۲۱۵ ۳۴۴۴۹۱۲۵

 

 

۱۹۸ دکتر الهه محمدحسینی روانپزشکی ۹۰۹۷۳  

 

       

 

 

فروش طرح گلدوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *