بازدید این صفحه: 1521
بخش خون و آنکولوژی بیمارستان تریتا

بخش خون و آنکولوژی بیمارستان تریتا تهران

بخش خون و آنکولوژی بیمارستان تریتا تهران

 

 

 

 

فوق تخصص خون و انکولوژی

 

 دکتری عمومی – دکترای حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی تهران مرتبه علمی
 متخصص بیماریهای داخلی – دکتری تخصصی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
فوق تخصص خون و انکولوژی   دانشگاه علوم پزشکی تهران  استادیار

مقالات در مجلات معتبر

ردیف عنوان مقاله توضیحات تکمیلی
۱ Comparsion of Azithromycin and Metronidazole in a quadraple therapy Regimen  for H.Pylori Eradication in dyspepsia Saudi  Journal of Gastrology. Oct 2009; 15:85-87
۲ Comparsion of topical paromomycin sulfate (twice/day) with intralesional meglumine antimoniate for the treatment of cutaneous leishmaniasis caused by L.major   Eur J Dermatol. 2005; 15:85-87
۳ . Effect of Local Paromomycin in the Treatment  of Cutaneous Leishmaniasis  in Comparsion with Subcutaneous Injection of Glucantime. Scientific Journal of Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. 2001;6:44
۴ Study of environmental factors on Antibody responses against Brucella Laboratory Diagnosis .1999; 5:46-48

 

پست الکترونیکی : bshazad@yahoo.com

 

 

 

 

بیمارستان تریتا تهران

 

بخش خون و آنکولوژی بیمارستان تریتا

بخش خون و آنکولوژی بیمارستان تریتا

فروش طرح گلدوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *