بازدید این صفحه: 1684
آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

آزمایشگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

آزمایشگاه مركز طبی كودكان كه در طبقه دوم ساختمان جدید مركز طبی با مساحتی حدود ۲۷۰۰ متر مربع قرار گرفته است . این آزمایشگاه با حدود ۷۰ تكنسین ،‌كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد و شش نفر هیئت علمی بطور شبانه روزی در خدمت بیماران بستری و مراجعین سرپایی می باشد .

واحد های مختلف آزمایشگاه

بانك خون

وظیفه بانك خون تهیه و آماده سازی خون و فرآورده های خونی بوده و بر اساس درخواست پزشكان در اختیار بیماران قرار می گیرد. در این آزمایشگاه روی نمونه تمام بیماران نیاز به فرآورده خونی ANTIBODY SCREENING و كراس مچ و تعیین گروه خونی صورت می پذیرد. این بخش مجهز به انكوباتور شیكر پلاكت ، یخچال ها و فریزر مخصوص بانك خون و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز می باشد.

آزمایشگاه اورژانس

این واحد كه ویژه بیماران شیفت عصر و شب بوده و مجهز به دستگاه اندازه گیری گازهای خون، ۲دستگاه شمارشگر سلولی با DIFFكامل، ‌فلیم فتومتر، ISE، دو دستگاه اتوانالایزر بیوشیمی،‌ اسمومتر، اتاق مخصوص كارهای میكروبیولوژی و سیستم اندازه گیری ۲۲ پارامترآنالیت خونی(میكروسمپلر) است كه با مقدار بسیار كم خون قادر به اندازه گیری كلسیم یونیزه، منیزیوم یونیزه و … می باشد.

آزمایشگاه بیوشیمی

این واحد مجهز به ۳ سیستم اتوآنالایزر بیوشیمی بوده كه دو دستگاه آن از نوع هیتاچی، كه آزمایشات بیوشیمی روتین و آنزیم ها را اندازه گیری نموده و یك سیستم كاملا مدرن COBAS INTEGRA كه آزمایشات اختصاصی و بعضی از تست های متابولیك مانند لاكتات، ‌آمونیاك را اندازه گیری می نماید. در این آزمایشگاه همچنین دستگاه های بلادگز،‌ فلیم فتومتر، ISE و فریزر-۸۰C وانواع سانتریفیوژها و یخچال های ویژه نگهداری كیت های آزمایشگاهی وجود دارد .

آزمایشگاه هماتولوژی

در این واحد سیستم منحصر به فرد SYSMEX-XT-2000iكه علاوه بر DIFF كامل حدود ۳۰ پارامتر دیگر خونی از جمله رتیكولوسیت را شمارش و اندازه گیری می نماید. همچنین تست های انعقادی توسط سیستم اتوماتیك كواگولومتر انجام گردیده و الكتروفورز هموگلوبین ها با دستگاه كاپیلاری الكتروفورز و اندازه گیری هموگلوبین F و A2 و سایر آزمایشات مورد نیاز بخش های بیمارستان صورت می گیرد.

آزمایشگاه ملكولار

این واحد مجهز به دستگاه PCR و G–Box ، NANO-DROP و Realtime CRT-PCR كلیه لوازم مورد نیاز از قبیل انكوباتور، هودهای اختصاصی بوده و در حال حاضر PCR بیماری های عفونی، دوشن ، CF ، DAH در این بخش صورت می پذیرد.

آزمایشگاه پارازیتولوژی

این واحد دارای هود اختصاصی بوده و علاوه بر آزمایش روتین پارازیتولوژی اندازه گیری تست های اختصاصی مانند هلیكوباكترپیلوری، روتاویروس، آنزیم تریپسین، مواد احیاء كننده، الكترولیت ها ی مدفوع، رنگ آمیزی چربی در مدفوع، استئاتوكریت، APTTest وكشت آمیب بررسی می شود. گفتنی است كلیه لوازم دیگر مورد نیاز از قبیل انواع سانتریفیوژها، میكروسكوپ و یخچال ها و انكوباتورهای مورد نیاز نیز وجود دارد.

آزمایشگاه بیوشیمی ادرار

این واحد نیز دارای هود اختصاصی بوده و علاوه بر آزمایش بیوشیمیایی مورد نیاز در ادرار آزمایش تشخیص میوگلوبین،‌ دانه های متاكروماتیك، تشخیص نوع RBC در ادرار و غربالگری داروها بررسی می شود.

آزمایشگاه میكروبیولوژی

در این واحد كلیه كشتهای هوازی و بی هوازی از تمام مایعات و ضایعات بدن انجام می گردد. این آزمایشگاه مجهز به دو سیستم بك تك BACTEK، دستگاه كشت بی هوازی، انواع انكوباتورها،‌ هودهای میكروبیولوژی، میكروسكوپ،‌ سانتریفیوژ و كلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز می باشد.

آزمایشگاه غدد

این واحد مجهز به دستگاه های گاماكانتر، الایزا، الكتروكمی لومینسانس، هودشیمیایی و سانتریفیوژ یخچال دار بوده و اكثر آزمایشات هورمونی و تومور ماركرهای مورد نیاز مراجعین بیمارستان را اندازه گیری می نماید.

آزمایشگاه متابولیك

این واحد مجهز به دستگاه HPLC با ۳ Detektor بوده و دراین آزمایشگاه كروماتوگرافی اسیدهای آمینه خون و ادرار، تست عرق و اندازه گیری تیروزین و فنیل آلانین وUBT و HPLC ویژه اندازه گیری فنیل آلانین و تیروزین خون و نیز دستگاه فلوریمتری می باشد. درآینده اندازه گیری سطح داروها را انجام خواهد داد.

آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی

در این واحد علاوه بر آزمایشات روتین سرولوژی اندازه گیری ایمونوگلوبولین ها، ‌كموتاكسی، NBTو TORCH و آنتی بادی های اختصاصی هپاتیت ها و برخی از تومورماركرها اندازه گیری می گردد. دراین آزمایشگاه سیستم ها ی الایزا، نفلومتر، فلوسیتومتر و میكروسكوپ فلورسنت وجود دارد. این بخش به نام استاد فقید مرحوم دكتر فرهودی نامگذاری شده است.

آزمایشگاه پاتولوژی

این واحد مجهز به دستگاه فروزن سكشن، تیشوپروسسور- ماكروویو تیشوپروسسور، میكروتوم، اتواستینر، سیتوسانتریفیوژ، میكروسكوپ ایمونوفلورسنت مجهز به دوربین و مانیتور و میكروسكوپ های آموزشی می باشد. در این بخش علاوه بر آزمایشات روتین بافت شناسی، IHC و رنگ آمیزی های اختصاصی نیز صورت می گیرد. همچنین در این بخش اتاق ویژه اتوپسی و پاس و بایگانی ویژه بافت ها، بلوك ها و اسلایدهای پاتولوژی و موزه پاتولوژی از بدو تاسیس مركز تا كنون وجود دارد.

آزمایشگاه سیتوژنتیك

این واحد مجهز به میكروسكوپ با نرم افزار Cytovision جهت آنالیز كاریوتایپ، بن ماری، هود بیولوژیك، ‌انكوباتور CO2 و معمولی، سانتریفیوژ می باشد و آزمایش كشت كروموزومی به GTG بندینگ انجام می شود.

اتاق CSR

این واحد مجهز به انواع اتوكلاو، انكوباتور، فور و دستگاههای آب مقطر گیری می باشد كه شستشو و استریل لوله ها در این بخش انجام می شود.

واحد پذیرش

در سالن انتظار آزمایشگاه بخش پذیرش و جوابدهی جهت مراجعین سرپایی قرار دارد و روزانه ۵۰۰ مراجعه كننده اعم از سرپایی و بستری به آزمایشگاه مراجعه می نمایند و ماهانه قریب ۱۲۰۰۰۰آزمایش پذیرش می گردد.

واحد نمونه گیری

آزمایشگاه دارای نمونه گیری مجهز جهت خونگیری از نوزادان و اطفال و اتاق نمونه گیری كشت های مختلف می باشد و قسمتی از نمونه بیماران بستری در ساختمان شماره ۱ توسط سیستم Air Transport به آزمایشگاه منتقل می شود.

سایر واحدها

آزمایشگاه مجهز به سالن انتظار مناسب، تلویزیون، آب سرد كن، اتاق تعوض پوشك، ‌اتاق مخصوص شیر دادن مادران به نوزادان و صندوق جهت رفاه حال بیماران و همراهان می باشد. در سالن آزمایشگاه اتاقی جهت شیر دادن مادران به نوزادان وجود دارد.

همچنین در آزمایشگاه كتابخانه مجهز به اینترنت و سالن كنفرانس، اتاق مجهز به میكروسكوپ آموزشی ۵ سر به منظور آموزش دانشجویان و اتاق مجهز به اینترنت،‌ میكروسكوپ و كتب رفرانس جهت آموزش، مشاوره و تحقیقات وجود دارد. ماهیانه حداقل ۵ دستیار پاتولوژی و ۲۵ دستیار، ‌فلوشیپ های فوق تخصصی كودكان و دانشجوی دوره های كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و PhD آموزش می بینند.

 

 

بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

فروش طرح گلدوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *