بایگانی نویسنده: admin

آدرس و تلفن دکتر عزت بیگم رجائی رامشه

خانم دکتر عزت بیگم رجائی رامشه

خانم دکتر عزت بیگم رجائی رامشه Dr Ezat bigom Rajaei ramesheh   متخصص:كودكان نشانی مطب:ایران،شیراز–خیابان زند-روبروی بیمارستان شهیدفقیهی جنب اداره ثبت اسنادك ۱۴مجتمع سینا شماره مطب:۲۳۰۰۶۴۲