بایگانی نویسنده: baran

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند

كربوهيدراتها و فيبرها مهمترين منابع انرژی غذایی اند كربوهيدرات گرچه كربوهيدرات ها از آن ديدگاهي كه به اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب مي نگريم , ضروري نيستند اما مهمترين منبع انرژي…