آرشیو دسته: اصفهان-سونوگرافی و رادیولوژی

سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه فرهنگان-اصفهان

سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه فرهنگان-اصفهان /Radiologi va Sonogerafi Darmangah Farhangian-Esfahan آدرس : خیابان امادگاه ، خیابان باغ گلدسته ،  مقابل درب شرقی ، بازارهنر تلفن : ۰۳۱۲۲۲۶۸۶۱      

سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه حضرت نبی نجف آباد-اصفهان

سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه حضرت نبی نجف آباد-اصفهان /Radiologi va Sonogerafi HazratNabi NajafAbad-Esfahan آدرس : اصفهان ، شهرستان نجف آباد ،  باغ ملی ، چهارراه قدس تلفن : ۲۷۴۴۴-۲۷۳۳۳  …

سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه امام رضا برخوار-اصفهان

سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه امام رضا برخوار-اصفهان /Radiologi va Sonogerafi DarmangahEmamReza Barkhar-Esfahan آدرس : اصفهان ، شهرستان برخوار ، دولت اباد  ، بلوار طالقانی تلفن : ۳۱۲۵۸۲۶۰۰۲