آرشیو دسته: بخش های بیمارستانها

خدمات بخش پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان نقوی كاشان

بخش پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان نقوی كاشان

بخش پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان نقوی كاشان     آدرس : اصفهان ، شهرستان کاشان ، خيابان آیت اله کاشانی ، بيمارستان نقوي تلفن : ۵۵۴۵۰۰۳۱      –    ۵۵۴۵۱۵۱۵    –  …

خدمات کلینیک چشم پزشکی بیمارستان نقوی كاشان

کلینیک چشم پزشکی بیمارستان نقوی كاشان

کلینیک چشم پزشکی بیمارستان نقوی كاشان     آدرس : اصفهان ، شهرستان کاشان ، خيابان آیت اله کاشانی ، بيمارستان نقوي تلفن : ۵۵۴۵۰۰۳۱      –    ۵۵۴۵۱۵۱۵    –   ۵۵۴۵۱۵۸۰…

خدمات کلینیک تخصصی داخلی مغز و اعصاب بیمارستان نقوی كاشان

کلینیک تخصصی داخلی مغز و اعصاب بیمارستان نقوی كاشان

کلینیک تخصصی داخلی مغز و اعصاب بیمارستان نقوی كاشان     آدرس : اصفهان ، شهرستان کاشان ، خيابان آیت اله کاشانی ، بيمارستان نقوي تلفن : ۵۵۴۵۰۰۳۱      –    ۵۵۴۵۱۵۱۵ …