آرشیو دسته: تغذیه وسلامت

BEE-RDA-تبديل انرژي آتواتر-تعادل انرژي-كالري-مریض خونه-marizkhone

انرژی

انرژی براي انجام فرايندهاي متابوليكي كه به فعاليت فيزيكي , رشد, بارداري و شيردهي كمك مي كنند , انرژي لازم است . انرژي مجاز , بر حسب قابليت دسترسي فيزيولوژيك يا…