آرشیو دسته: تغذیه وسلامت

انرژی

انرژی براي انجام فرايندهاي متابوليكي كه به فعاليت فيزيكي , رشد, بارداري و شيردهي كمك مي كنند , انرژي لازم است . انرژي مجاز , بر حسب قابليت دسترسي فيزيولوژيك يا…