آرشیو دسته: خراسان رضوی-بیمارستان-دولتی

لیست پزشکان بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی مشهد

لیست پزشکان بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی مشهد List Pezeshkan Bimarestan EbneSina Va Dr.Hejazi Mashhad   آدرس : خراسان رضوي ، مشهد، انتهای خیابان حرعاملی، جنب نقلیه آستان قدس،…

لیست پزشکان بیمارستان امید مشهد

لیست پزشکان بیمارستان امید مشهد List Pezeshkan Bimarestan Omid Mashhad   آدرس :‌خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ،  خيابان کوهسنگي ، ميدان الندشت ، بيمارستان اميد تلفن :۴ -۸۴۲۶۰۸۲ وب…

لیست پزشکان بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد

لیست پزشکان بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد List Pezeshkan Bimarestan Koodakan Dr.sheykh   آدرس : خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ، ابتداي میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ تلفن: ۵-۷۲۶۹۰۲۱…