آرشیو دسته: داروهای گیاهی

تجویز گیاهان دارویی به جای داروهای شیمیایی در اروپا

تجویز گیاهان دارویی به جای داروهای شیمیایی در اروپا  محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی گفت: در بسیاری از کشورهای اروپایی پزشکان «داروهای گیاهی» تجویز می‌کنند. داروهای گیاهی…