آرشیو دسته: سرطان / Cancer

ضرورت ارزیابی سابقه خانوادگی سرطان های روده و مقعد و انجام غربالگری

ضرورت ارزیابی سابقه خانوادگی سرطان های روده و مقعد و انجام غربالگری

ضرورت ارزیابی سابقه خانوادگی سرطان های روده و مقعد و انجام غربالگری   متخصصان می گویند افراد که  دارای سابقه خانوادگی سرطان روده یا مقعد هستند، قبل از رسیدن به…

پیشگیری از سرطان پستان گیرنده استروژن با رژیم غذایی مدیترانه ای

پیشگیری از سرطان پستان گیرنده استروژن با رژیم غذایی مدیترانه ای

پیشگیری از سرطان پستان گیرنده استروژن با رژیم غذایی مدیترانه ای   نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است که رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به یکی…