آرشیو دسته: سندرم داون

ملاحضات پزشکی درافراد مبتلا به نشانگان داون-کودکان مبتلا به سندروم داون-سرماخوردگی-عقب ماندگی ذهنی-کروموزوم 21-ناراحتی های گوش-درمان عفونت سینه ودستگاه تنفس

ملاحضات پزشکی درافراد مبتلا به نشانگان داون

ملاحضات پزشکی درافراد مبتلا به نشانگان داون وجود یک کروموزوم اضافی(کروموزوم ۲۱) در کودکان سندروم داون علاوه بر اینکه موجب عقب ماندگی ذهنی و برخی نشانه های خاص جسمانی در این…