آرشیو دسته: لرستان-بیمارستان-دولتی

لیست پزشکان بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد لرستان

لیست پزشکان بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد لرستان List Pezeshkan bimarestan Shahid Rahimi KhoramAbad Lorestan   آدرس : لرستان ، شهرستان خرم آباد ، ميدان آزادي، نرسيده به پل صفوي…

لیست پزشکان بیمارستان امام رضا خرم آباد لرستان

لیست پزشکان بیمارستان امام رضا خرم آباد لرستان list Pezeshkan Bimarestan EmamReza KhoramAbad Lorestan   آدرس : لرستان ، شهرستان خرم آباد، خيابان اسد آبادي ، انديشه سيزدهم  ، بيمارستان…

لیست پزشکان بیمارستان امام صادق الیگودرز لرستان

لیست پزشکان بیمارستان امام صادق الیگودرز لرستان List Pezeshkan Bimarestan EmamSadegh Aligoodarz Lorestan   آدرس : لرستان ، شهرستان اليگودرز ، بلوار شرقي ، خيابان مدرس شرقي ، ميدان رازي…