آرشیو دسته: پزشکان دستگاه گوارش

آقای دکتر شهریار سلیمانی سوادكوهی

آقای دکتر شهریار سلیمانی سوادكوهی Dr SHahriyar Solimani savadkohi   فوق تخصص: گوارش  نشانی مطب:ایران،مازندران،بابل–میدان كشوری-خیابان سرداران ۲-ساختمان روجین  شماره مطب:۲۲۵۱۹۱۱