آرشیو دسته: مطالب برجسته

با بهداشت دندان های شیری از پوسیدگی دندان پیشگیری کنید

عضو انجمن متخصصان دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران با بیان اینکه توجه به بهداشت دهان و دندان هر فرد در دوران کودکی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: پیشگیری به…