آرشیو دسته: پیمایش

مواد غذایی ای که قدرت عملکرد مغز کودکان را افزایش می دهد

مواد غذایی ای که قدرت عملکرد مغز کودکان را افزایش می دهد

مواد غذایی ای که قدرت عملکرد مغز کودکان را افزایش می دهد نتایج مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد که مصرف برخی مواد غذایی در عملکرد بهتر کودکان در دوران…

زنان توانایی خواندن احساسات و ذهن افراد را دارند

زنان توانایی خواندن احساسات و ذهن افراد را دارند براساس تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران، رقابتی برای اولین بار حدود ۲۰ سال پیش اجرا شد که نتایج آن نشان داد توانایی…

جایگزین های شیر گاو باعث کوتاهی قد کودکان می شوند

جایگزین های شیر گاو باعث کوتاهی قد کودکان می شوند نتایج تحقیقات جدید پژوهشگران نشان می دهد کودکانی که شیر سویا، بادام یا سایر جایگزین های شیر را می خورند…