آرشیو دسته: یزد-بیمارستان-دولتی

لیست پزشکان بيمارستان سوختگي شهيد صدوقی یزد

لیست پزشکان بيمارستان سوختگي شهيد صدوقی یزد List Pezeshkan Bimarestan Savaneh Sookhtegi Shahid Sedooghi Yazd   آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد ، بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقی تلفن :…