آرشیو تگ: آزاده نامداری

عکس آزاده نامداری

خوش آمد گویی آزاده نامداری به دخترش

خوش آمد گویی آزاده نامداری به دخترش     پاييز برايم عشق هديه آورده،..عشقي به شفافي و سرخي دانه هاي انار…دختري پاييزي بامعصوميتي نفسگير،. گندمم!خوش اومدي مامان. بوقت خوشبختي دردل…