آرشیو تگ: آمبولی ریوی

ایست قلبی در حاملگی ,Cardiac Arrest During Pregnancy,آمبولی ریوی,تروما,داروهای توکولیتیک,آسپیراسیون در دوران حاملگی,احیاء قلبی ریوی

ایست قلبی در حاملگی

ایست قلبی در حاملگی Cardiac Arrest During Pregnancy ایست قلبی در حاملگی نادر بوده و شایعترین علل آن عبارتند از: آمبولی ریوی، تروما، خونریزی، هیپوولمی، آمبولی مایع آمنیوتیک، بیماریهای اکتسابی…