آرشیو تگ: برونشیت

خواص درمانی زعفران عامل ترغیب کشورها به افزایش سطح زیر کشت

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم صنایع غذایی، خاصیت دارویی زعفران را یکی از دلایل مهم روی آوردن کشورهای رقیب ایران به کاشت این محصول اعلام کرد و گفت:این موضوع سبب…