آرشیو تگ: بیمارستان صدر تهران

بخش دندانپزشكی بیمارستان صدر تهران

بخش دندانپزشكی بیمارستان صدر تهران

بخش دندانپزشكی بیمارستان صدر تهران           آدرس:تهران_خیابان کریم خان زند،نرسیده به میدان ولیعصر،خیابان به آفرین_پلاک ۸_بیمارستان صدر(به آفرین) تلفن:۶۶۴۰۵۴۷۶ و ۶۶۴۶۳۹۷۱ و ۶۶۴۰۹۹۸۱ وب سایت:www.sadrhospital.ir فکس:۶۶۴۶۴۳۲۰…

درمانگاه بیمارستان صدر تهران

درمانگاه بیمارستان صدر تهران

درمانگاه بیمارستان صدر تهران           آدرس:تهران_خیابان کریم خان زند،نرسیده به میدان ولیعصر،خیابان به آفرین_پلاک ۸_بیمارستان صدر(به آفرین) تلفن:۶۶۴۰۵۴۷۶ و ۶۶۴۶۳۹۷۱ و ۶۶۴۰۹۹۸۱ وب سایت:www.sadrhospital.ir فکس:۶۶۴۶۴۳۲۰  …