آرشیو تگ: بیماری ها

,مريض خونه86532,درمان بيماري,بيماري ,بيماري ها,درمان,marizkhone,Www.marizkhone.com,آسم,درمان اسم,بيماري اسم,ماست سل ها,

آسم Asthma (بخش ۲)

نفس‌سنج دستي يا دستگاه پيك فلومتر وسيله‌اي مدرج است كه بيمار پس از آموزش توسط پزشك معالج براي سنجش وضعيت تنفسي خود و بطور روزانه از آن استفاده مي‌كند و عدد مربوط به فشار بازدم خود را در برگه‌اي ثبت مي‌نمايد.