آرشیو تگ: بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون و علائم آن

بیماری پارکینسون و مرگ تدریجی نورون های عصبی

بیماری پارکینسون و مرگ تدریجی نورون های عصبی پارکینسون، یکی از بیماری‌های استحاله‌ای مغز می باشد که در نتیجه مرگ تدریجی و آرام نورون‌های عصبی بروز می‌کند. به دلیل این…