آرشیو تگ: تشخیص فشارخون

فشارخون-غربالگری-وظایف بهورز-کنترل فشارخون-تشخیص فشارخون-عوارض شارخون-اندازه گیري فشارخون-مریض خونه-بیمارستان-marizkhone

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری   ۱_غربالگری ۲_ ارجاع(کلیک) ۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک) ۴_ آموزش(کلیک) **************************************************************************************************************************************************** براي تشخیص به موقع فشارخون بالا باید یک برنامه غربالگري جمعی براي جمعیت…