آرشیو تگ: داروها

انتشار بیش از ۵۰۰ اثر علمی در حوزه طب سنتی

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دکتر محمود خدادوست با اشاره به اینکه یکی از راه های شناساندن طب سنتی ایرانی به کشورهای دیگر از طریق مقالات است، افزود: انتشار اثر علمی بهترین راه شناخت دنیا از طب سنتی ایران است