آرشیو تگ: درد قفسه سینه

شناخت درد های قفسه سینه که ارتباطی با قلب و بیماری های قلبی ندارند

شناخت درد های قفسه سینه که ارتباطی با قلب و بیماری های قلبی ندارند

شناخت درد های قفسه سینه که ارتباطی با قلب و بیماری های قلبی ندارند درد قفسه سینه غیر قلبی (NCCP)، دردی است که در رابطه با عوامل مختلفی به غیر…

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-آموزش

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-آموزش ۱_غربالگری(کلیک) ۲_ ارجاع(کلیک) ۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک)   ۴_ آموزش **************************************************************************************************************************************************** آموزش در مورد بیماري فشارخون بالا در چهار مرحله صورت می گیرد: _ آموزش…