آرشیو تگ: دیوار 47

سندرم داون

آشنایی کودکان ۴۷ کروموزمی های آباده با ژیمناستیک

 آشنایی کودکان ۴۷ کروموزمی های آباده با ژیمناستیک  اعضای «خانه ی آهسته گامان» آباده از خانه ی ژیمناستیک این شهر بازدید کردند. مدتی است که به همت خانم ها لیلا…