آرشیو تگ: رانندگی

گوش دادن به موسیقی هنگام رانندگی باعث کاهش تمرکز می شود

مطالعات محققان نشان می‌دهد که گوش دادن به رادیو و یا موسیقی در هنگام رانندگی، توانایی تمرکز راننده را تحت تأثیر می‌گذارد و سرعت واکنش وی را کاهش می‌دهد. در…