آرشیو تگ: سمیعی

پروفسور در ايران،همكاري با ايران،همكاري هاي علمي،مجيد سميعي

زمینه همکاری های علمی با ایران فراهم است

سمیعی با اشاره به اینکه همواره محققان برجسته ایرانی در دنیا مطرح بوده اند اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در حوزه علوم و فنون سرآمد است و این مرکز نمونه ای از آن است.