آرشیو تگ: سمیعی

زمینه همکاری های علمی با ایران فراهم است

سمیعی با اشاره به اینکه همواره محققان برجسته ایرانی در دنیا مطرح بوده اند اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در حوزه علوم و فنون سرآمد است و این مرکز نمونه ای از آن است.