آرشیو تگ: سکته‌ مغزی

بلوغ زودرس در دختران می تواند پیش بینی کننده بروز سکته باشد

بلوغ زودرس در دختران می تواند پیش بینی کننده بروز سکته باشد

بلوغ زودرس در دختران می تواند پیش بینی کننده بروز سکته باشد   نتایج پژوهش های جدید محققان نشان می دهد دخترانی که سن بلوغ شان ۱۳ سالگی یا پایین تر…