آرشیو تگ: سکته قلبی

ارتباط درمان ناموفق ناباروری با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی

ارتباط درمان ناموفق ناباروری با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی

ارتباط درمان ناموفق ناباروری با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی   متخصصان در بیماریستان کالج زنان در تورنتو کانادا به تازگی دریافته اند زنانی که در معرض درمان…