آرشیو تگ: عوارض

مصرف خودسرانه دارو اختلالات خواب عوارض زیادی به همراه دارد

دبیر علمی شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران، گفت: مصرف خودسرانه دارو برای درمان اختلالات خواب می تواند عوارض زیادی به همراه داشته باشد.  دکتر عباس کبریایی زاده در…