آرشیو تگ: لیست بیمارستانهای استان تهران

موسسات طرف قرارداد با بيمارستان كودكان تهران

موسسات طرف قرارداد با بيمارستان كودكان تهران

موسسات طرف قرارداد با بيمارستان كودكان تهران           آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان طالقانی،روبه روی جهاد سازندگی_پلاک۴۵۴ تلفن:۶۶۴۶۴۴۲۵ و ۶۶۴۶۴۶۶۹ و ۶۶۴۶۴۸۲۳ وب سایت :  www.tehranchildrenshospital.com…

درمانگاه بیمارستان کودکان تهران

درمانگاه بیمارستان کودکان تهران

درمانگاه بیمارستان کودکان تهران           آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان طالقانی،روبه روی جهاد سازندگی_پلاک۴۵۴ تلفن:۶۶۴۶۴۴۲۵ و ۶۶۴۶۴۶۶۹ و ۶۶۴۶۴۸۲۳ وب سایت :  www.tehranchildrenshospital.com ایمیل : info@tehranchildrenshospital.com…

بخش PICU بیمارستان کودکان تهران

بخش PICU بیمارستان کودکان تهران

بخش PICU بیمارستان کودکان تهران             آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان طالقانی،روبه روی جهاد سازندگی_پلاک۴۵۴ تلفن:۶۶۴۶۴۴۲۵ و ۶۶۴۶۴۶۶۹ و ۶۶۴۶۴۸۲۳ وب سایت :  www.tehranchildrenshospital.com ایمیل…

بخش گوش حلق و بینی بیمارستان کودکان تهران

بخش گوش حلق و بینی بیمارستان کودکان تهران

بخش گوش حلق و بینی بیمارستان کودکان تهران           آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان طالقانی،روبه روی جهاد سازندگی_پلاک۴۵۴ تلفن:۶۶۴۶۴۴۲۵ و ۶۶۴۶۴۶۶۹ و ۶۶۴۶۴۸۲۳ وب سایت :…