آرشیو تگ: مادران

از رایج ترین آسیب حسی مادرزادی در نوزادان کم شنوایی ایست

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: رایج ترین آسیب حسی مادرزادی در نوزادان، کم شنوایی حسی-عصبی است؛ از این رو والدین باید با آگاهی از این موضوع…

نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش دوم)

نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش دوم) مشاهده: نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش اول)   در دوران بارداری تمامی توجه…

نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش اول)

نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش اول)

نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش اول) مشاهده: نکاتی که زنان باردار برای حفظ سلامت خود باید بدانند (بخش دوم)   در دوران بارداری تمامی توجه…