آرشیو تگ: مغز

بازی های ویدئویی موجب از بین رفتن ماده خاکستری مغز می شوند

مطالعه جدید نشان می دهد برخی بازیکنان گیم های ویدئویی ممکن است ماده خاکستری بخشی از مغزشان را که مرتبط با بیماری روانی است از دست دهند.  محققان کانادایی عنوان…

حل روزانه جدول بر عملکرد بهتر مغز در بزرگسالی موثر است

محققان می گویند؛ حل روزانه جدول با عملکرد بهتر مغز در بزرگسالی ارتباط دارد مطالعات نشان می دهند هر چقدر فرد بیشتر و به طور منظم پازل کلمات نظیر جدول کلمات…