آرشیو تگ: پروفسور سمیعی

بهره برداری از بیمارستان مغز واعصاب دکتر سمیعی تا پایان سال جاری ,دکتر علیرضا دلیری,بیمارستان هانوفر آلمان,بیمارستان مغزو اعصاب دکتر سمیعی

بهره برداری از بیمارستان مغز واعصاب دکتر سمیعی تا پایان سال جاری

بهره برداری از بیمارستان مغز واعصاب دکتر سمیعی تا پایان سال جاری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازدید متخصصان از بیمارستان مغز و اعصاب…