آرشیو تگ: کنترل فشارخون

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری   ۱_غربالگری ۲_ ارجاع(کلیک) ۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک) ۴_ آموزش(کلیک) **************************************************************************************************************************************************** براي تشخیص به موقع فشارخون بالا باید یک برنامه غربالگري جمعی براي جمعیت…