درباره ما

سایت مریض خونه در جهت سهولت استفاده کاربران برای جستجو بیمارستانها ، مراکز درمانی ، داروخانه ها ، آزمایشگاهها و کلینیک ها ایجاد گردیده است . ممکن است در ابتدای کار ، کاستی ها و کمبوهایی وجود داشته باشد که گروه ما نسبت به برطرف کردن آنها اقدام خواهند کرد. این سایت به صورت متناوب هر روز در حال بروز رسانی میباشد .

از شکیبایی شما سپاسگزاریم .